Què és?

27/07/2015 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El grau en Mestre o Mestra d’Educació Infantil ofereix la formació necessària que capacita les futures i futurs mestres a contribuir al desenvolupament personal, social i afectiu de les xiquetes i xiquets entre zero i sis anys. El personal docent ha de poder dissenyar, desplegar, analitzar i avaluar el procés d’ensenyament/aprenentatge de les distintes disciplines establides en aquesta etapa. Amb aquest grau es pretén donar una formació de tipus generalista, atesa la diversitat de sabers i actuacions que és necessari que domine una mestra o mestre d’Educació Infantil, tant als centres escolars públics com als privats i concertats.

Les graduades i graduats en Mestra o Mestre d’Educació Infantil de la Universitat Jaume I han d’adquirir unes competències àmplies, al mateix temps que profundes, perquè tota l’activitat que es duga a terme a l’escola resulte significativa i estimule el potencial de desenvolupament de tot l’alumnat en un treball cooperatiu del grup; han de posseir la capacitat de dissenyar i organitzar projectes disciplinaris i interdisciplinaris, de col·laborar amb el món exterior a l’escola; han de ser capaços d’analitzar el context en què es desenvolupa la seua activitat i planificar-la, de donar resposta a una societat canviant; també han de tenir les competències per a exercir les funcions de tutoria i orientació de xiquetes i xiquets i l’avaluació dels seus aprenentatges.

Informació proporcionada per: InfoCampus