Eixides professionals

21/12/2015 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Àmbits de treball

Els graduats i graduades en Mestre o Mestra d’Educació Infantil poden treballar en els següents àmbits:

 • Mestre o mestra d’educació infantil en centres públics.
 • Mestre o mestra d’educació infantil en centres privats.
 • Mestre o mestra en centres hospitalaris (etapa d’educació infantil).
 • Mestre o mestra en centre penitenciaris.
 • Escoles infantils i jardins d’infants.
 • Programes d’atenció a la infància.
 • Mestre o mestra de valencià en centres d’ensenyament bàsic, amb l’itinerari corresponent.
 • Mestre o mestra de religió en centres d’ensenyament bàsic, amb l’itinerari corresponent.
 • Director o directora d’escola infantil.
 • Empresa privada.
 • Oposicions a l’administració.

Tasques professionals

Les funcions fonamentals d’aquests professionals són:

 • Impartir l’ensenyament als xiquets i xiquetes i saber adaptar-se a les característiques particulars de cada alumne o alumna en particular.
 • Aconseguir, mitjançant l’aplicació de mètodes i tècniques adequades, que l’alumnat mostre una actitud positiva envers l’adquisició de coneixements.
 • Comprendre l’alumnat i la seua problemàtica social i familiar per a poder ajudar-lo a superar les dificultats i adquirir un desenvolupament integral.
 • Gestionar i organitzar els centres i els ensenyaments, fer funcions directives i de coordinació i relació amb les institucions locals (com ara ajuntaments, consells  comarcals…), i també tasques burocràtiques.
 • Avaluar i confeccionar programacions.
 • Aplicar els principals mètodes d’educació infantil i les tècniques d’avaluació adients.
 • Potenciar el treball creatiu, partint sempre del nivell en què es troba l’alumnat.
 • Crear en l’alumnat actituds de respecte cap a la producció creativa, fomentar les intervencions i partir de la motivació indirecta.
 • Fonamentar l’ensenyament de les matemàtiques en l’evolució psicològica dels xiquets i xiquetes.
 • Crear estratègies d’autoaprenentatge que ajuden a fomentar actituds crítiques.
 • Abordar en l’activitat docent el camp de la literatura adaptat als xiquets i xiquetes en les primeres edats.
 • Conèixer i desenvolupar estratègies didàctiques per a l’atenció a la diversitat i adaptacions curriculars a partir de l’elaboració d’unitats didàctiques integradores.
 • Fomentar en els xiquets i xiquetes l’adquisició d’uns hàbits saludables.

 

RESUM

• Docència d’educació infantil en centres públics i privats.

• Docència en centres hospitalaris.

• Docència en centres penitenciaris.

• Guarderies i jardins d’infància.

• Empresa privada.

• Oposicions a l’administració.

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Informació proporcionada per: InfoCampus