Treball de final de grau

20/07/2018 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El treball de final de grau no es pot realitzar fins que no s’ha superat el Pràcticum I.

El Consell de Direcció  en sessió 25-2018 ha dictaminat favorablement una moratòria en l'aplicació del requisit d'acreditació lingüística (C1 valencià i B1 d'anglès) per a l'estudiantat del Grau en Mestre/a d'Educació  Infantil per tal d'ajornar l'aplicació de l'acreditació des de la matrícula del TFG a l'expedició del títol. (La moratòria afecta a les següents promocions: estudiantat de nou ingrés en 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018)

Consisteix en el desenvolupament d’un treball pràctic aplicat en qualsevol de les línies obertes a la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l’estudiantat. El treball s’ha d’orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s’ha de desenvolupar i finalitzar.

Consulta guia docent de l'assignatura

Consulta el document de Treball de Final de Grau

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus