Eixides professionals

22/12/2015 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Àmbits de treball

 • Medicina assistencial
  • Especialitats (sistema MIR)
 • Gestió sanitària
 • Docència
  • Ensenyament universitari
 • Recerca
 • Indústria farmacèutica i alimentària, administracions públiques, política sanitària, etc.

Tasques professionals

 • Duu a terme consultes programades.

 • Realitza examen físic al pacient.

 • Planifica l'estudi del pacient i determina el tractament que s’ha de seguir.

 • Resol patologies i recepta medicaments adequats al cas.

 • Diagnostica precoçment, és a dir, identifica problemes de salut primerencament.

 • Sol·licita ajuda especialitzada quan és pertinent.

 • En patologies més complexes, deriva adequadament i oportunament a professionals competents en l’especialitat corresponent.

 • Duu a terme el maneig inicial d'emergències.

 • Atén visites domiciliàries.

 • Realitza labors quirúrgiques.

 • Determina i fa seguiment a la rehabilitació del pacient.

 • Brinda cures pal·liatives i acompanyament individual i familiar en el procés de mort.

 • Efectua prevenció i foment de salut a nivell individual i comunitari.

 • Administra i gestiona en el nivell primari d'atenció, incloent-hi el lideratge d'equips de treball pluriprofessionals, on ha de treballar amb molta gent i realitzar cada dia moltes converses per a relacionar a l'hospital amb persones i institucions, escriure articles, etc.

 • Atèn la seua pròpia formació, a través de l'assistència a congressos, cursos, etc.

 • Manté una relació amb els especialistes per a la mútua col·laboració.

 • Realitza labors docents.

 • Participa activament en les diverses societats científiques del país.

 • Realitza treballs de recerca i els presenta en jornades de recerca científica.

 • Desenvolupa projectes d'investigació. Un exemple d'això és la investigació en immunologia clínica (la immunologia és el que es coneix com els organismes de defensa del cos), amb especialització en el virus de la sida, on s'efectua investigació de laboratori, treballant amb el virus i estudiant les respostes immunològiques de l'organisme. 

RESUM

• Exercici de la medicina en el sistema sanitari públic i privat quan s'ha finalitzat la formació especialitzada corresponent (programa MIR).

• Investigació biomèdica tant bàsica com aplicada en centres públics o privats (indústria farmacèutica i/o biotecnològica).

• Gestió, administració i gerència de centres sanitaris i gestió i coordinació d’organitzacions d’assistència sanitària (agències públiques del sistema públic de salut, assegurances privades de salut, ONG...).

• Docència universitària en la formació de professionals sanitaris (Medicina, Infermeria, Fisioteràpia...) i preuniversitària (ensenyament secundari, formació professional...).

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Informació proporcionada per: InfoCampus