Pla d’estudis

08/07/2019 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Primer curs

Matemàtiques I (FBB)

Física I (FBB)

Expressió Gràfica I (FBB)

Història del Disseny Industrial (OB)

Anglès Científicotècnic (FB)*

Matemàtiques II (FBB)

Física II (FBB)

Expressió Gràfica II (FBB)

Expressió Artística I (FB)

Materials I (OB)

Segon curs

Mecànica i Resistència de Materials (OB)

Disseny Assistit per Ordinador I (OB)

Disseny Conceptual (OB)

Materials II (OB)

Empresa (FBB)

Expressió Artística II (FB)

Taller de Models (OB)

Estètica (OB)

Disseny per a Fabricació: Processos i Tecnologies I (OB)

Informàtica Bàsica (FBB)

Tercer curs

Disseny per a Fabricació: Processos i Tecnologies II (OB)

Metodologies del Disseny (OB)

Ergonomia (OB)

Presentació de Productes (OB)

Tecnologia Elèctrica Aplicada al Producte (OB)

Màrqueting (OB)

Disseny Gràfic (OB)

Disseny Assistit per Ordinador II (OB)

Producte i Medi Ambient (OB)

Sistemes Mecànics (OB)

Quart curs

Projectes de Disseny (OB)

Taller Experimental de Prototips (OB)

Pràctiques Externes (PE)1

Treball de Final de Grau (TFG)2**

Optativa 1 (OP)**

Optativa 2 (OP)**

Optativa 3 (OP)**

Optativa 4 (OP)**

Optativa 5 (OP)**

ITINERARI 1: Disseny Funcional i Tècnic

30 crèdits ECTS

Projectes de Disseny (OB)

Acabats Superficials de Productes (OP)**

Sistemes Mòbils i Articulats en el Producte (OP)**

Creativitat, Innovació i Resolució de Problemes (OP)**

Tecnologies del Plàstic i Disseny de Productes (OP)**

Desenvolupament i Prototipatge Ràpid de Productes (OP)**

ITINERARI 2: Ús i Comunicació en el Disseny

30 crèdits ECTS

Projectes de Disseny (OB)

Presentació de Dissenys Assistida per Ordinador (OP)**

Disseny Inclusiu (OP)**

Disseny Emocional (OP)**

Seguretat dels Productes (OP)**

Disseny per a l’Entorn i l’Hàbitat (OP)**

ITINERARI 3: Disseny Creatiu i Experimental

30 crèdits ECTS

Projectes de Disseny (OB)

Presentació de Dissenys Assistida per Ordinador (OP)**

Disseny Ceràmic (OP)**

Disseny d’Elements d’Il·luminació (OP)**

Tècniques i Conceptes de Creació Formal (OP)**

Expressió Objectual i Disseny (OP)**

 

Consulteu l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

1Per a poder matricular-se de l’assignatura Pràctiques Externes (PE) és necessari haver superat el 75% dels crèdits ECTS de les matèries de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) sense comptar aquesta matèria.

2Per a realitzar el Treball de Final de Grau (TFG) és necessari haver superat el 80% dels crèdits ECTS de les matèries de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB), sense comptar aquesta matèria.

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Informació proporcionada per: InfoCampus