Trets d'identitat

29/10/2019 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Estar a la universitat no és només assistir a classe de les assignatures en què t’has matriculat. La universitat apareix en un període de la teua vida en el qual t’estàs formant acadèmicament, però també desenvolupant com a persona. Aprofita’l!

Per això és fonamental que conegues una sèrie d’aspectes relacionats amb la titulació, però també altres que són generals, i que com a universitari o universitària no sols has de conèixer sinó també utilitzar.

De la titulació...

El grau en Arquitectura Tècnica s’imparteix a l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, que disposa de les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l’activitat docent:

 • Aules ordinàries, amb taula multimèdia amb accés a Internet, megafonia i projector de vídeo. Sis d’aquestes aules tenen disposició mòbil i podrien allotjar 350 persones. La capacitat de les aules oscil·la entre 35 i 180 persones.
 • Aules informàtiques: una aula d’accés lliure, per a ús general de l’estudiantat amb 72 equips informàtics i quinze aules dedicades a la docència, amb una mitjana aproximada de 35 ordinadors, amb canó de vídeo.
 • Laboratoris docents: tres laboratoris d’assajos fisicoquímics, d’assajos mecànics, de materials; dos laboratoris de física, un laboratori elèctric, un de fluids i quatre laboratoris d’investigació.
 • Dues sales d’estudi amb aforament per a cent persones, a més de dues cabines amb sis places cadascuna.
 • Dues aules de dibuix, amb capacitat per a 96 persones.
 • Altres recursos d’ús compartit: l'aula magna, amb un aforament de 150 persones; sala de graus, amb aforament per a 35 persones; sala de juntes, amb trenta seients, i una sala de reunions per a vint persones. A més, disposa d’espai de trobada, reprografia, vestíbul i cafeteria.
 • Un living lab, format per un habitatge unifamiliar aïllat que funciona amb energia solar, resultat de la participació de l’UJI al concurs Solar Decathlon 2014 i posteriorment reconstruïda al campus de l’UJI en 2016 http://www.ebrickhouse.uji.es/.

 Les línies d’investigació que du a terme aquest departament són:

- TECASOS EDIFICACIÓ – Grup de Tecnologia, Qualitat i Sostenibilitat en l’Edificació, on les línies de treball estan al voltant de:

 • Costos de l’eficiència i la ineficiència energètica en edificació.
 • Selecció ecoeficient de sistemes constructius en l’edificació.
 • Estudis de durabilitat del formigó.
 • Avaluació en el temps de la resistència al lliscament en paviments en servei.
 • Anàlisi i millora de sistemes de revestiment (ceràmic, terratzo, pedra natural).
 • Rehabilitació energètica d’edificis.
 • Nanotecnologia en l’edificació.

- Grup d'Estudi Arquitectònic del Patrimoni- Codi del Grup 203

Patrimoni arquitectònic, expressió gràfica, alçament gràfic, alçament arquitectònic, estudi arquitectectonic-constructiu, anàlisi geomètrica, documentació per a la conservació, estudis previs d'intervenció.

- Grup de Càlcul d'Estructures i Construcció (GCEC)-Codi del grup: 108

Anàlisi estructural, càlcul d'estructures, elements finits, formigó, acer, dinàmica, sisme, no linealitat, enginyeria forense, anàlisi modal experimental, vibracions, computació altes prestacions, sistemes multiprocessador, biblioteques de càlcul numèric, simulació.

Grup d'Investigació de Residus- Ingres-Codi del grup: 168

Models de gestió de residus urbans (RU), models de recollida selectiva d'RU, aplicació dels sistemes d'informació geogràfica a la gestió d'RU, ubicació d'instal·lacions, anàlisi de cicle de vida (ACV), caracterització de residus, tractament biològic dels residus, estudis de minimització de residus.

- Enginyeria tèrmica-Codi del Grup: 107

 Cogeneració, refrigeració, climatització, nous refrigerants, enginyeria tèrmica, eficiència energètica.

 

Càtedres i aules d’empresa dirigides per professorat del grau:

 

Finalment, per a saber més sobre els estudis universitaris:

Webs d’interès general

Díptic informatiu del grau en Arquitectura Tècnica

Què puc estudiar i on

Guia oficial de titulacions i postgraus de les universitats espanyoles (RUCT)

Llibres blancs de les titulacions

Guia Preocupa’t

 

Webs específiques

Associació Espanyola de Fabricants de Taulells i Paviments Ceràmics (ASCER)

Associació Provincial d’Empreses de la Construcció de Castelló (APECC)

Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Castelló

Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Eninyers d’Edificació de Tarragona.

 

De la universitat

La informació i suport que et proporciona la Universitat Jaume I s’agrupa en dos grans àmbits: la vessant acadèmica —informació relacionada amb els estudis, etc.— i la vessant personal —informació relacionada amb el propi desenvolupament.

 

Vessant acadèmica

Unitat de Suport Educatiu (USE). S’ocupa de l’assessorament personalitzat a l’estudiantat sobre temes acadèmics i professionals (elecció d’assignatures, tècniques d’estudi, eixides laborals, etc.) i de l’atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat o que presenten alguna problemàtica que afecte la seua integració acadèmica, social i laboral.

Programes que desenvolupa:

Jornada d’acollidaEs porta a terme amb la finalitat de facilitar l’adaptació i la integració de l’estudiantat de nou ingrés.

Estudia i investiga a l’UJI. Des de l’USE s’està treballant perquè els millors estudiants i estudiantes de les olimpíades de secundària que després es matriculen a l’UJI tinguen, a més d’una formació acadèmica, una formació amb vessant investigadora.

Assessorament personalitzat. Atenció individual sobre qualsevol tema d’orientació acadèmica: elecció d’assignatures, continuació d’estudis, canvi de titulació...

Programa d’acció tutorial universitari (PATU). El Programa d’acció tutorial universitari pretén facilitar la incorporació i adaptació de l’estudiantat a la Universitat Jaume I i comprèn diferents accions en funció de les necessitats de les titulacions i/o centres.

InfoCampus (Oficina d'Informació i registre) ofereix atenció personalitzada de forma presencial, telefònica i telemàtica. Està ubicat als locals 14 i 15 de l’Àgora universitària. La seua missió és centralitzar la difusió de la informació de la universitat de forma fiable, completa i actualitzada, i assistir al registre.

A InfoCampus es pot consultar tota la informació acadèmica relacionada amb els estudis universitaris, allotjament, vida universitària, etc., i plantejar qualsevol tipus de consultes, queixes i suggeriments.

Eines:

 • Portal del nou estudiantat: és el canal de referència informativa per al nou estudiantat de grau, màster i doctorat.
 • Portal de l’estudiantat: és el canal de referència informativa per l’estudiantat de grau, màster i doctorat
 • Borsa d’allotjament: servei de recerca d’habitatges que ofereix la Universitat
 • Tauler d’anuncis: per a publicar anuncis classificats, d’acord amb les categories que s’assenyalen: audiovisuals, compra-venda, esports, informàtica, intercanvis, llibres i apunts, oci, treball i altres.
 • Bústia UJI. És el canal obert de comunicació de la Universitat Jaume I. Mitjançant la Bústia UJI i a través d’Internet qualsevol persona, siga membre de la comunitat universitària o no, pot fer consultes o plantejar queixes, suggeriments o felicitacions als serveis i departaments de l’UJI.
 • Assistència a registre, per a deixar  constància oficial de la presentació de qualsevol document a la Universitat.

Consulteu l’horari d’atenció d’InfoCampus (Oficina d’Informació i Assistència a Registre)

Normativa d’avaluació. Tota la informació relacionada amb la normativa d’avaluació i els exàmens de l’UJI.

Estatut de l’estudiantat universitari. L’objectiu d’aquest document és el desenvolupament dels drets i deures de l’estudiantat universitari de les universitats públiques i privades espanyoles.

- Sindicatura de Greuges. És l’òrgan que defensa i protegeix els drets i els interessos dels membres de la comunitat universitària. La seua funció és tramitar les queixes, les observacions i els suggeriments que no han pogut ser atesos per les vies habituals. Si necessites aquest servei pots enviar un missatge electrònic a l’adreça: sindicatura-greuges@uji.es.

Biblioteca-Centre de Documentació. Disposa d’un fons bibliogràfic i documental que comprèn totes les matèries que s’imparteixen a la Universitat Jaume I, al qual podeu recórrer per completar els apunts de la titulació.

A la Biblioteca pots estudiar en grup, ja que disposa d'aules condicionades. En període d’exàmens la Biblioteca s'obri les 24 hores.

A la Biblioteca també hi ha diferents serveis de suport a la formació acadèmica que són de gran utilitat, com ara:

- Mediateca. Dissenyada per a l’ús de la informació electrònica i àudiovisual, d’evident rellevància per als graduats i graduades en Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual.

- Hemeroteca. Per a consultar revistes.

- Centre de Documentació Europea. Presta serveis de documentació comunitària.

- Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL). El CAL és un espai d’aprenentatge on, de manera autònoma, es pot començar l’aprenentatge d’un idioma sense coneixements previs o s’hi poden ampliar els que ja es tenen d’una altra llengua. Al CAL de la Universitat Jaume I es pot aprendre alemanyanglèscatalàcatalà i espanyol com a llengües estrangeresfrancès i italià de manera integrada o per habilitats, segons les pròpies necessitats. El CAL disposa de recursos i materials classificats per habilitats, aspectes lingüístics i nivells, i també d’un equip de professorat assessor que orienta i guia l’aprenent de manera personalitzada. Cada persona pot fixar-se els objectius i les activitats més idònies per assolir-los, i treballar segons el seu ritme i la seua disponibilitat.

Vessant de desenvolupament personal

Oficina de Relacions Internacionals (ORI). Gestiona els programes internacionals i nacionals d’àmbit educatiu i els programes d’intercanvi. També s’ocupa del foment de l’ocupació i dels programes d’inserció laboral.

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP). Desenvolupa accions dirigides al foment de l’ocupabilitat, que faciliten la inserció professional de l’estudiantat i dels titulats i titulades mitjançant la cooperació amb altres institucions i empreses: gestió de pràctiques en empresa, jornades i fires d’ocupació, programes d’inserció laboral i mobilitat internacional i seguiment de les trajectòries laborals dels titulats i titulades a través de l’Observatori Ocupacional.

Servei d’Activitats Socioculturals (SASC). A la universitat, a més d’estudiar, podeu gaudir d’altres activitats: culturals, lúdiques, esportives...

Servei d’Esports. Té com a objectiu contribuir a la formació integral de l’estudiantat i del personal i oferir la possibilitat de realitzar activitats esportives. El Servei d’Esports ofereix actualment més de cent activitats diferents. Tens moltes opcions, des de mantindre’t en forma amb la pràctica d’exercicis físics i de millora de la salut, fins a participar en competicions oficials amb altres universitats representant la Universitat.

- Centre sanitari. Proporciona assistència sanitària i psicològica.

Servei d’Assistència Psicològica (SAP)Ofereix a totes aquelles persones que ho requereixen els avanços en el tractament, que es deriven del coneixement de les últimes investigacions en la psicopatologia i tractament dels trastorns d’ansietat.

L’UJI és més...

 • Estil UJI: formació en llengües estrangeres, en noves tecnologies, en humanitarisme, en ciutadania europea i en foment de l’esperit emprenedor.
 • Situada a Castelló, una ciutat mediterrània i còmoda, amb facilitats d’allotjament.
 • Un campus modern i ben comunicat, a cinc minuts de l'estació de tren i autobús i a 15 minuts en bicicleta del centre de la ciutat.
 • 100 % d’aules amb equipament multimèdia i laboratoris amb l’última tecnologia.
 • Biblioteca oberta les 24 hores en període d’exàmens.
 • Àmplies instal·lacions esportives, amb una oferta de més de cent activitats.
 • Professorat altament qualificat amb formació pedagògica permanent i nombrosos professionals externs implicats en la docència.
 • Grups reduïts que permeten un tracte personalitzat a l’estudiantat.
 • Aula virtual de suport tecnològic a la docència.
 • Estades en pràctiques per a tot l’estudiantat amb una oferta de 2.700 entitats.
 • Alta inserció professional dels titulats i titulades de l’UJI.
Informació proporcionada per: InfoCampus