Metodologia docent i sistemes d'avaluació

17/06/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Classes presencials impartides per professorat de reconegut prestigi i per experts professionals en cada matèria amb una forta èmfasi en els aspectes pràctics. Hi haurà una avaluació amb proves específiques orals i/o escrites per a cada mòdul en funció dels seus continguts, i un període de pràctiques en empresa del que cada estudiant haurà de realitzar una memòria personal final. A més, s'haurà de realitzar una tesi màster.

Informació proporcionada per: InfoCampus