Objectius

24/01/2017 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El màster d'Història de l'Art i Cultura Visual proporciona una formació avançada en l'àmbit de les arts visuals, a través de l'especialització acadèmica en l'anàlisi de la producció artística i dels seus processos de creació i recepció a través del temps i les diverses cultures.

Té també per objecte preparar professionals amb un coneixement profund sobre el patrimoni artístic, amb capacitat per intervenir en la seua conservació, difusió i gaudi social, així com per promoure el coneixement crític de les diverses manifestacions artístiques contemporànies relacionades amb el món de la imatge.

Aquesta doble preparació acadèmica i professional faculta per assolir tasques d'investigació en tots els àmbits de la creació artística i capacitar per concebre i desenvolupar una investigació original, concretada en l'elaboració i defensa d'una tesi doctoral.

Aquest postgrau té en compte també un altre objectiu social propi dels estudis d'Humanitats: la realització personal dels estudiants, mitjançant el coneixement en profunditat del valuós llegat cultural que suposa l'art i el seu gaudi i transmissió a altres persones, així com la interpretació de les quantioses representacions icòniques que saturen les societats contemporànies.

Informació proporcionada per: InfoCampus