Pla d'estudis

09/02/2017 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El màster universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació s'organitza en un curs acadèmic i té una càrrega docent de 60 crèdits ECTS. Aquest títol ofereix una estructura oberta que s'organitza a partir de tres itineraris formatius. Cadascun d'ells, es correspon amb un àmbit específic del camp de les ciències de la comunicació i permet a l'alumnat un estudi avançat i en profunditat d’aquest camp. Al costat d'aquests itineraris, el màster ofereix una sèrie d'assignatures optatives de caràcter transversal que permeten complementar la formació de l'alumnat. Igualment, inclou dues assignatures obligatòries que ha de cursar tot l'alumnat.

ASSIGNATURES COMUNES

 • Metodologies d'Investigació en Comunicació (OB) (5 crèdits ECTS)
 • Treball de Final de Màster (TFM) (10 crèdits ECTS)

L'estudiant haurà de triar un itinerari i cursar-ho per complet (30 crèdits ECTS).

ITINERARI 1: Direcció Estratègica de la Comunicació
El seu objectiu és la formació avançada de l'alumnat en el camp de la comunicació empresarial i institucional, la comunicació corporativa, la comunicació publicitària, la gestió d'intangibles i la direcció de comunicació.

 • Habilitats Directives, Management i Lideratge (OP) (5 crèdits ECTS)
 • Comunicació Corporativa: el Pla de Comunicació i la Gestió d'Intangibles (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Comunicació Transmèdia en les Organitzacions (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Mètriques i Investigació en la Gestió d'Intangibles Corporatius (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Gestió de Mitjans Socials i Comunitats en Línia (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Branding i Estratègia Cap al Nou Consumidor (OP) (5 crèdits ECTS)

ITINERARI 2: Creació i Producció Transmèdia
El seu objectiu és la formació avançada de l'alumnat en la creació, producció, direcció i anàlisi de continguts audiovisuals per a diversos mitjans i suports (cinema, televisió, fotografia, animació infogràfica, videojocs i multimèdia) especialment en aquelles disciplines multi-format pròpies de l'activitat  transmèdia.

 • Anàlisi de Discursos Transmèdia (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Videojocs i Ludificació (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Disseny de Projectes i Guions Transmèdia (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Creació de Projectes Fotogràfics (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Creació Documental Transmèdia (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Creació de Projectes de Ficció (OP) (5 crèdits ECTS)

ITINERARI 3: Periodisme i Comunicació Política en l'Era Digital
El seu objectiu és la formació avançada de l'alumnat en el camp del periodisme digital tant referent a les tècniques de creació de productes informatius innovadors com a l'anàlisi i avaluació de les transformacions i oportunitats de negoci que emergeixen en l'actual context de canvi tecnològic, sempre marcades per la cerca d'una activitat professional centrada en el camp polític.

 • Comunicació Política, Democràcia i Formes d’Activisme en la Xarxa (OP) (5 crèdits ECTS)
 • Periodisme Polític (OP) (5 crèdits ECTS)
 • Gabinets de Comunicació Política (OP) (5 crèdits ECTS)
 • Comunicació Política i Xarxes Socials (OP) (5 crèdits ECTS)
 • Disseny i Gestió de Campanyes Electorals (OP) (5 crèdits ECTS)
 • Gestió Visual de la Comunicació Política (OP) (5 crèdits ECTS)

Al costat d'aquests tres itineraris, el pla d'estudis del Màster Universitari en Noves Tendències i Processos d’Innovació en Comunicació inclou una sèrie d'assignatures optatives que tenen com a finalitat complementar la formació de l'alumnat. Així, l'estudiant, juntament amb la realització d'un dels tres itineraris anteriorment esmentats i les dos assignatures obligatòries, pot completar la seua formació amb aquestes assignatures fins a arribar a cursar els 60 crèdits ECTS que conformen el títol. Es tracta d'assignatures que aborden en profunditat aspectes transversals del camp de les Ciències de la Comunicació. A més, introdueixen les noves tendències de l'àmbit de la comunicació. Són les següents:

 • Gestió Avançada de Recursos Documentals per a Comunicadors (OP) (5 crèdits ECTS)
 • Anàlisi i Investigació de la Informació Periodística (OP) (5 crèdits ECTS)
 • Emprenedoria i Models de Negoci en Comunicació (OP) (5 crèdits ECTS)
 • Comunicació, Educació i Noves Tecnologies (OP) (5 crèdits ECTS)

A més d'aquestes assignatures, els alumnes també poden triar cursar Pràctiques Externes, que es desenvolupa al llarg de 10 crèdits ECTS.

Informació proporcionada per: InfoCampus