Eixides professionals

05/04/2018 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Atès que aquest màster té com a principal objectiu formar investigadors i investigadores en l'àmbit de la traductologia i que aquest personal normalment treballa al si d'una institució universitària, l'eixida professional prioritària és la de professorat universitari. El màster ofereix una preparació especialment idònia per al desenvolupament posterior d’una tesi doctoral en el marc d’un programa oficial de doctorat.

D’altra banda, les destreses específiques de capacitat crítica, treball autònom i documentació multilingüe ofereixen formació per a la docència en general i de llengües en particular, com també per a la pràctica professional de la traducció i la interpretació. Tant l’entorn de treball com les tasques que s’executen al llarg del màster incideixen en la competència intercultural i global de l’estudiantat, de manera que la formació rebuda té aplicacions en els entorns de treball globalitzats, des d’institucions internacionals fins a multinacionals. El màster també forma en l’execució de tasques complexes i pràctiques reflexives, de manera que prepara l’estudiantat per a llocs de responsabilitat tècnica, particularment la gestió de projectes.

Informació proporcionada per: InfoCampus