Mobilitat i programes d'intercanvi

07/02/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Atès que el màster és interuniversitari té una important vessant de mobilitat, no només dels estudiants, sinó també dels professors. Tenint en compte que les 5 assignatures teòriques s'imparteixen a les tres universitats, existeixen 5 setmanes intensives (la primera de cada assignatura; veure apartat d’Horaris) en les quals els estudiants hauran desplaçar-se a les universitats on s'imparteix el màster (veure apartat de Pla d’Estudis). Aquest fet no implica cap limitació d'organització sinó un valor afegit que és valorat molt positivament per part dels estudiants, ja que es facilita la interacció entre els estudiants (i professors) de diferents universitats. Aquesta interacció no només és un valor a tenir en compte pel fet que facilita l'intercanvi d'opinions i amplia la perspectiva del curs, sinó que ajuda a establir contactes valuosos entre futurs professionals del camp de les tècniques cromatogràfiques.

Els estudiants tenen els mateixos drets en qualsevol de les tres universitats participants, independentment d'on s'hagin matriculat, i en la seva condició d'estudiant se li aplicarà la normativa vigent de les universitats, així com les condicions establertes en el conveni interuniversitari signat per les universitats participants del màster.

Els coordinadors del màster sempre vetllen per la comoditat dels seus estudiants i, cada curs acadèmic, faciliten informació sobre possibles allotjaments durant les setmanes de mobilitat del títol. A més, alguns dels estudiants han estat beneficiaris de les beques DRAC de mobilitat de la Xarxa Vives d'Universitats.

Existeixen Programes d'intercanvi internacional, en el cas dels estudiants de la Universitat Rovira i Virgili i de la Universitat de Girona, en base als convenis Erasmus. Aquestos programes podrien ser gaudits pels estudiants del màster per a realitzar el treball Fi de Màster.

 

Més informació en: Oficina de Relacions Internacionals (ORI)

 

Informació proporcionada per: InfoCampus