Metodologia docent i sistemes d'avaluació

16/06/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Les activitats formatives consistiran en classes magistrals, sessions de problemes, i pràctiques de laboratori.

L'avaluació consistirà en exàmens, i avaluació contínua, amb lliurament i presentació de treballs. En les fitxes docents de cadascuna de les assignatures es descriu amb detall el nombre d'hores planificat en cada activitat, així com les proves d'avaluació.

Informació proporcionada per: InfoCampus