Coordinació docent

14/06/2016 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Comissió de Coordinació Acadèmica (CCA): és la responsable del correcte funcionament del màster i hi ha d’estar integrats representants de totes les universitats que aporten professionals docents al màster.

Coordinador o coordinadora de matèries obligatòries: s’ha de nomenar una persona  responsable de la coordinació i seguiment de les activitats realitzades dins d’aquest àmbit.

Coordinador o coordinadora de matèries d’especialitat: s’ha de nomenar una persona responsable de la coordinació i seguiment de les activitats realitzades dins d’aquest àmbit.

Informació proporcionada per: InfoCampus