29/01/2016 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

MÒDUL GENERAL COMÚ (24 ECTS)

 • Educació inclusiva (4 ECTS) (OB)
 • Intervenció psicopedagògica en les dificultats de l'aprenentatge (4 ECTS) (OB)
 • Avaluació i diagnòstic educatiu de persones, materials i centres (4 ECTS) (OB)
 • Orientació personal, acadèmica i professional (4 ECTS) (OB)
 • Trastorns i dificultats del desenvolupament: prevenció i intervenció (4 ECTS) (OB)
 • Planificació i disseny de la investigació educativa (4 ECTS) (OB)


El màster ofereix dues especialitats. Per a consignar l'especialitat en el títol de Màster l'estudiantat ha de cursar almenys 20 crèdits ECTS d'una mateixa especialitat. L'estudiantat no està obligat a cursar cap de les dues especialitats, podent triar entre les assignatures a la seua lliure elecció.

Especialitat 1: Intervenció psicopedagògica en Necessitats Educatives Especials (24 ECTS)

Aquesta especialitat arreplega les assignatures que plantegen la necessitat de resposta educativa a les necessitats individuals més específiques, atenent a l'avaluació i tractament psicopedagògic en contextos educatius inclusius, en qualsevol etapa del sistema educatiu. Les assignatures que componen l'especialitat són:

 • Avaluació clínica i derivació (4 ECTS) (OP)
 • Atenció primerenca (4 ECTS) (OP)
 • Atenció psicoeducativa a l'alumnat amb trastorns de l'espectre autista (4 ECTS) (OP)
 • Els trastorns de l'atenció i l'autorregulació en la infància (3 ECTS) (OP)
 • Dificultats en l'adquisició de la comunicació i la llengua oral (3 ECTS) (OP)
 • Atenció psicoeducativa a l'excepcionalitat cognitiva (3 ECTS) (OP) 
 • Problemes de conducta i inadaptació social en la infància (3 ECTS) (OP) 


Especialitat 2: Intervenció psicopedagògica des de la millora educativa i la inclusió (24 ECTS)

Aquesta especialitat atén a la intervenció psicopedagògica en contextos socioeducatius no solament escolars, sinó també de l'àmbit de l'educació informal, desenvolupant estratègies i processos de millora de polítiques, cultura i pràctiques educatives cap a la inclusió.

 • Gestió de la diversitat cultural en contextos socioeducatius (4 ECTS) (OP)
 • Disseny, desenvolupament i avaluació de projectes sociocomunitaris (4 ECTS) (OP)
 • Pràctiques inclusives a l'aula des de la investigació-acció (4 ECTS) (OP)
 • Educació emocional a l'escola inclusiva (4 ECTS) (OP)
 • Estratègies de millora i transformació de centres educatius (4 ECTS) (OP)
 • Formació per a la convivència democràtica (4 ECTS) (OP)

Per a completar el màster, l'estudiantat ha de triar entre les dues orientacions: professional i investigadora

Orientació profesionalitzadora (12 ECTS)

En aquesta orientació, els crèdits estan més centrats en la intervenció psicopedagògica en els diferents contextos educatius als quals va dirigit el màster

Pràcticum profesionalitzador (6 ECTS) (PE)
Treball Final de Màster (6 ECTS) (TFM)

Orientació investigadora (12 ECTS)

En aquesta orientació, el practicum es realitza en grups de recerca, emfatitzant més el pes del Treball Final de Màster com a treball d'investigació, de major complexitat.

Pràcticum d'investigació (4 ECTS) (PE)
Treball Final de Màster (8 ECTS) (TFM)

Informació proporcionada per: InfoCampus