28/11/2016 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Màster en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans té com a objectiu principal preparar als estudiants, tant en la seua modalitat presencial com a distància, com a professionals competents en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i Recursos Humans, en el nivell bàsic com a professionals no supervisats. Aquesta preparació està inspirada en l'enfocament del científic-professional (ENOP), que assumeix que una bona preparació com a professional implica l'adquisició de competències tant professionals com de recerca.

Aquest objectiu general es pot especificar en els següents objectius específics:

  1. Proporcionar als estudiants, tant presencials com a distància, una preparació sòlida tant en coneixements teòrics com en competències en els tres camps principals de la disciplina (Psicologia del Treball, de les Organitzacions i els Recursos Humans) que els permeta:
    • Descriure, avaluar, diagnosticar, explicar i interpretar els principals fenòmens i processos psicosocials en les àrees del treball, les organitzacions i els recursos humans.
    • Planificar, implementar, monitorar i valorar els canvis i intervencions amb la finalitat de millorar les conductes, les situacions i els processos psicosocials en les àrees del treball, les organitzacions i els recursos humans.
    • Dissenyar, a nivell bàsic, nous models, estratègies, mètodes i eines amb la finalitat de millorar les conductes, les situacions i els processos psicosocials en les àrees del treball, les organitzacions i els recursos humans.
    • Dur a terme un projecte de recerca i col·laborar en el desenvolupament de noves metodologies i eines per a la intervenció o adaptar les existents de manera que complisquen els requisits i estàndards del model científic - professional.
  2. Proporcionar als estudiants, tant presencials com a distància, l'oportunitat de practicar, en una etapa inicial sota la supervisió professional, algunes de les competències i rols requerits per a l'exercici professional en el context de la Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans.


Aquests objectius tindran el seu desenvolupament i consecució a través de les competències bàsiques o generals i específiques en cadascuna de les matèries del pla d'estudi.

Informació proporcionada per: InfoCampus