Criteris d'admissió

13/03/2024 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat presencial

 • Perfil de l'estudiantat: Llicenciats/des o graduats/ades en Psicologia (preferentment), ADEM, Ciències del Treball, Empresarials, així com altres llicenciatures afins on es reba formació relacionada amb la salut ocupacional i la gestió i desenvolupament de recursos humans en les organitzacions.

 • Baremació de sol·licituds: la comissió gestora del màster baremarà les sol·licituds segons aquests criteris:

  • Currículum (70%) que inclou:

   • Expedient acadèmic de la titulació que dóna accés al màster.

   • Experiència professional en el camp de la psicologia del treball, organitzacions i recursos humans.

   • Altres mèrits.

  • Entrevista personal (si escau, 30%).


Modalitat a distància

 • Perfil de l'estudiantat: Llicenciats/des o graduats/ades en Psicologia (preferentment), ADEM, Ciències del Treball, Empresarials, així com altres llicenciatures afins on es reba formació relacionada amb la salut ocupacional i la gestió i desenvolupament de recursos humans en les organitzacions.

Baremació de sol·licituds: la comissió gestora del màster baremarà les sol·licituds segons aquests criteris:

 • Currículum (70%) que inclou:

  • Expedient acadèmic de la titulació que dóna accés al màster.

  • Experiència professional en el camp de la psicologia del treball, organitzacions i recursos humans.

  • Experiència en l'ús de metodologies d'estudi a distància.

  • Altres mèrits.

  • Entrevista personal (si escau, 30%).

 • Lloc de residència: s'admetran prioritàriament com a alumnes a distància els estudiants que tinguen el seu lloc de residència fora d'Espanya.

L'òrgan que du a terme el procés d'admissió dels futurs estudiants del màster, en la modalitat presencial i a distància, és la comissió gestora del màster, que està formada pels coordinadors del màster, els responsables de les assignatures que configuren el pla d'estudis i representants d'estudiants.

Els estudiants procedents de països de parla no espanyola hauran d'aportar acreditació de nivell B2 d'Espanyol.

 

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans (Pla de 2014) (Presencial)
L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

L'elecció de l'especialitat és vinculant. Una vegada matriculat/da d'una especialitat (Especialitat professional o bé Especialitat d'iniciació a la recerca) no serà possible canviar-la.

 

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

Informació proporcionada per: InfoCampus