Assignatura de pràctiques externes

12/12/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Constitueix una assignatura obligatòria per als estudiants que cursen l'orientació professional, tant per a la modalitat presencial o a distància.

Implica el desenvolupament d'accions de caràcter laboral en una empresa orientades a l'exercici professional en el context de la Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans (tot açò sota la supervisió del tutor/a de el màster, i el supervisor/a de l'empresa) durant un total de 150 hores de pràctiques que inclou: el desenvolupament d'intervencions individuals i/o organitzacionals apropiades per a aconseguir els objectius plantejats utilitzant els resultats de l'avaluació en contextos reals en l'àmbit de la Psicologia del treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans, l'elaboració d'informes d'avaluació i d'intervenció individual i organitzacional en contextos reals, l'àmbit de la Psicologia dels Recursos Humans i/o Salut Ocupacional, i la comunicació per escrit de l'aplicació dels coneixements i competències a contextos reals.

Les pràctiques externes impliquen l'estada en una organització espanyola o estrangera (mitjançant conveni de col·laboració). Durant aquesta estada, l'estudiant desenvoluparà (sota la supervisió del tutor/a de el màster i el supervisor/a de l'empresa) activitats professionals relacionades amb la Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans. Entre els tipus d'activitat podran dur-se a terme avaluacions i estratègies de prevenció/intervenció de riscos psicosocials, avaluació, desenvolupament i optimització d'organitzacions saludables i resilients, implementació d'estratègies de recursos humans des de les més clàssiques (ex., anàlisi de llocs de treball, selecció de personal, formació) fins a les més noves (com coaching o desenvolupament personal, desenvolupament directiu, RSE, o la intervenció relacionada amb la Llei d'Igualtat). Aquestes tasques tenen l'objectiu de proporcionar als estudiants l'oportunitat de practicar, en una etapa inicial sota la supervisió professional, algunes de les competències i rols requerits per a l'exercici professional en el context de la psicologia del treball, de les organitzacions i en recursos humans.

Per a la realització d'aquesta matèria, el màster compta amb la col·laboració d'empreses i entitats professionals de l'àmbit disciplinari de la Psicologia del Treball, les Organitzacions i Recursos Humans. Participen empreses públiques i privades de diferents sectors: indústria, construcció, comerç, sanitat, educació, consultoria, telecomunicacions, entre unes altres. Aquesta col·laboració es concreta tant a nivell docent (amb més d'una dotzena d'entitats que proporcionen al màster professionals externs de reconegut prestigi que imparteixen docència en el màster) com amb l'acolliment d'estudiants. Fins avui existeixen més de 50 convenis amb empreses i diferents tipus d'entitats (amb o sense ànim de lucre) tant a nivell nacional com a internacional.

La tutorització de les pràctiques externes del curs 2020/21 serà realitzada pel següent professorat:

- Eva Cifre
- Eva Ferrando
- Inmaculada Enguídanos
- Lidón Nebot
- Maribel Beas
- Miguel Angel Nadal
- Valeria Cruz
- Verónica Reboll
- Marisa Salanova
- Isabel Martínez
- Susana Llorens
 

Consulta les entitats cooperadores

Informació proporcionada per: InfoCampus