Treball final de màster

24/07/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Assignatura obligatòria anual, tant en la modalitat presencial o a distància, que té un total de 12 ECTS i que gira entorn de les temàtiques vistes en les diferents assignatures del Màster.

El seu objectiu específic és que l'estudiant desenvolupe les competències de:

  • Acte-reflexió sobre les competències desenvolupades al llarg del màster
  • Comunicació eficaç de forma oral i escrita del resultat final del seu procés d'auto-reflexió.
  • Desenvolupament i defensa d'un projecte professional.


L'estudiantat explicarà en tot moment amb la tutorització d'un professor/a de el màster que serà adjudicat a l'inici del curs.

El Treball Final de Màster presenta dues modalitats atenent a les dues orientacions del màster: Treball Final de Màster professional i Treball Final de Màster d'Iniciació a la recerca.
Per a la defensa del Treball Final de Màster, l'estudiantat ha d'haver cursat i superat un total de 40 crèdits de les assignatures del màster.

La defensa del TFM ser realitzarà de forma presencial en cas d'estudiants residents a Espanya.

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFM a la Universitat Jaume I.

Consulta la guia docent.

Informació proporcionada per: InfoCampus