26/04/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El pla d'estudis d’aquest màster inclou un total de 78 crèdits ECTS, dels quals l'estudiant, tant de la modalitat presencial com a distància, n’ha de cursar com a mínim 60 (1 crèdit = 25 hores).

Tant per a la modalitat presencial com per a la modalitat a distància, el pla d’estudis consta de 13 assignatures, de les quals 7 són obligatòries (35 crèdits ECTS), 3 optatives (cal triar 1 assignatura; 5 crèdits ECTS); més Iniciació a la Metodologia de Recerca (8 crèdits ECTS) o Pràctiques Externes (8 crèdits ECTS) i Treball de Final de Màster (12 crèdits ECTS).

A continuació es mostren les matèries, distribució de crèdits, i tipus (obligatòria, optativa) de les assignatures que formen part del pla d'estudis en cada una de les dues orientacions:

Orientació d'Iniciació a la recerca (modalitat presencial i a distància)

 • Treball i Salut Ocupacional (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Psicologia dels Recursos Humans i Salut Ocupacional (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Psicologia Organitzacional Positiva (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Canvi organitzacional i gestió de la qualitat (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Tècniques de gestió de Recursos Humans (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Pràctiques organitzacionals saludables (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Intervenció psicosocial en el treball (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Psicologia del coaching (5 crèdits ECTS). Optativa. 

 • Gestió per competències d'ocupació (5 crèdits ECTS). Optativa.

 • Intervenció en igualtat d'oportunitats (5 crèdits ECTS). Optativa.

 • Iniciació a la metodologia de recerca (8 crèdits ECTS). Obligatòria d'orientació.

 • Treball de Final de Màster (12 crèdits ECTS). Obligatòria.

Orientació professional (modalitat presencial i a distància)

 • Treball i Salut Ocupacional (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Psicologia dels Recursos Humans i Salut Ocupacional (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Psicologia Organitzacional Positiva (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Canvi organitzacional i gestió de la qualitat (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Tècniques de gestió de Recursos Humans (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Pràctiques organitzacionals saludables (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Intervenció psicosocial en el treball (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Psicologia del coaching (5 crèdits ECTS). Optativa. 

 • Gestió per competències d'ocupació (5 crèdits ECTS). Optativa.

 • Intervenció en igualtat d'oportunitats (5 crèdits ECTS). Optativa.

 • Pràctiques externes (8 crèdits ECTS). Obligatòria d'orientació.

 • Treball de Final de Màster (12 crèdits ECTS). Obligatòria

L'elecció de l'especialitat és vinculant. Una vegada matriculat/da d'una especialitat (Especialitat professional o bé Especialitat d'iniciació a la recerca) no serà possible canviar-la.

Informació proporcionada per: InfoCampus