31/01/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Aquest màster sorgeix a partir del programa de doctorat interuniversitari denominat Psicologia del Treball i les Organitzacions (POT), que va rebre l'Esment de Qualitat pel Ministeri d'Educació i Ciència (MCD2003-00035), i en el qual la UJI va participar en col·laboració amb altres 4 universitats espanyoles (Universitat de València, Universitat de Sevilla, Universitat Complutense de Madrid i Universitat de Barcelona) i 3 estrangeres (Utrecht University, University of Amsterdam and Gronningen University, NL). Aquest programa de doctorat interuniversitari va tenir una durada de 4 anys i en tots ells va rebre l'esment de qualitat.

Com a desenvolupament d'aquest programa de Doctorat Interuniversitari, va sorgir el Màster Universitari de Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans que es va aprovar en el 2007 com a màster oficial (aprovat pel Decret 31/2007, de 16 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 5.474, 21/3/2007), i es verifica com a Màster Universitari en el 2010 (B.O.I. núm. 292, 3/12/2010). El màster obté en el 2007 l'Esment de qualitat del doctorat pel MEC (MCD2007-00068), al juliol del 2011 el Ministeri emet un informe favorable d'esment d'excel·lència (puntuació de 89 sobre 100 punts) i al juny 2013 l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP; Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva) realitza un informe d'avaluació del protocol de seguiment dels títols universitaris oficials de la Comunitat Valenciana amb una valoració global d'EXCEL·LENT.

El màster que presentem és una transformació d'aquest màster anterior Universitari de Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans. La necessitat d'un Màster en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans, es manifesta en les demandes que es plantegen a aquesta disciplina i que tenen el seu origen en les profundes transformacions en l'àmbit del treball i de l'empresa, i especialment a la importància que exerceix la Psicologia de la Salut Ocupacional en el context laboral i extra-laboral. Aqueixes transformacions requereixen el desenvolupament de recerca i la formació de professionals que contribuïsca a millorar la comprensió dels nous fenòmens i la capacitat d'intervenir professionalment sobre ells.

Elements diferenciadors:

  • És un màster tant d'orientació professional com de recerca, ja que ofereix a l'estudiant la possibilitat de realitzar els estudis de doctorat.
  • Combinació de docència impartida per professionals i per investigadors de reconegut prestigi, tant nacionals com a internacionals.
  • Implicació d'empreses capdavanteres.
  • Orientació aplicada i d'iniciació a la recerca: Model del Científic-Professional (ENOP).
  • Enfoque R2P (Research to Practice).

logotipos empresas colaboradoras: Arqueros de la Palabra, Maty Tchey, OTP, Manpower, Universidad de Gent, R, Eulen Flexiplan, Human Development, Hybris, Cruz Roja, Gesistra, Kemler, GLobalis

Informació proporcionada per: InfoCampus