12/05/2015 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Com a objectiu principal d'aquest Màster, es planteja la formació integral i actualitzada del professional de l'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, de tal manera que després de cursar els 60 crèdits del títol puguem certificar que dit professional està capacitat plenament per a l'exercici de la professió de Professor/a en aquests ensenyaments. 

Per a açò, de manera específica, es pretén que l'estudiant, en finalitzar el Màster: 

1. Posseïsca una formació suficient tant de les característiques de l'alumnat com del centre educatiu i del context en el qual el procés d'ensenyament aprenentatge ha de circumscriure's. 

2. Posseïsca una formació actualitzada dels continguts més rellevants de l'especialitat en la qual curse el Màster així com les tècniques i mètodes didàctics més idonis per a l'especialitat i estratègies d'innovació i investigació educativa ajustant-se, en tot moment a criteris de qualitat. 

3. Demostre la seua competència en l'acompliment de la professió docent sent capaç d'aplicar aquests coneixements en la pràctica real d'aula mitjançant el pràcticum i a més ser capaç de defensar-los i integrar-los en el treball de finalització de Màster. 

El màster habilita per a exercir la professió de professor/a de Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, per la qual cosa la seua finalitat principal és que els futurs docents coneguen en profunditat els continguts de les matèries i/o assignatures de l'Educació Secundària corresponents a l'especialitat cursada i que, a més, els treballen de manera adequada al nivell i la formació prèvia de l'alumnat. 

Informació proporcionada per: InfoCampus