11/05/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Els horaris per al curs 2023/2024 els podras consultar al Sistema d'Informació Acadèmica.

En breu podràs consultar ací els HORARIS. 

L'horari de classe de les assignatures del mòdul específic ve determinat per l'especialitat que es cursa:

Horari de matins (a partir de les 9:00):

  • Llengua i Literatura i Ensenyaments d'Idiomes (Anglès, Espanyol i Català).
  • Matemàtiques.

Horari de vesprades (a partir de les 15:30):

  • Ciències Experimentals i Tecnologia (Física i Química, Ciències Naturals, Tecnologia i Informàtica).
  • Formació Professional (Branca administrativa).
  • Ciències Socials i Humanitats (Geografia i Història).
  • Música.
  • Arts Plàstiques.
  • Educació Física.

Per a les assignatures del mòdul general hi haurà tres grups: un grup de 70 places en horari de matins i dos grups de 60 places en horari de vesprades. 

En general, les assignatures es distribueixen al llarg del curs acadèmic de manera seqüencial, sense encavalcaments, a raó de 4 hores de classe al dia (de dilluns a divendres). 

L'horari del Prácticum serà l'horari del centre de pràctiques. Cal tenir en compte que la gran majoria de centres només imparteix docència al matí, per la qual cosa és impossible garantir places en qualsevol altre torn.

Informació proporcionada per: InfoCampus