19/01/2017 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El programa del màster està adaptat al temari oficial per a l'acompliment de funcions de nivell superior (annex VI del RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció).

Per a obtenir el títol del màster, l'alumne ha de cursar com a mínim totes les matèries obligatòries açò és, part general comuna, pràctiques externes + TFM (Professional), o bé part general comuna + Introducció a la Investigació + TFM (Investigació), i com a mínim cursar un total de 10 crèdits de qualsevol matèria optativa (correspon a cadascuna de les tres intensificacions). Distribució:

 • Part general comuna (obligatòries) (38 crèdits)
 • Intensificacions (optatives) (10 crèdits)
 • Pràctiques externes (6 crèdits)
 • TFM (Professional) (6 crèdits)
 • TFM (Investigació) (6 crèdits)
 • Introducció a la investigació
 • Total de crèdits mínims cursats per l'estudiant (60 crèdits)

El pla d'estudis s'impartirà en un curs acadèmic, de 40 setmanes lectives, incloent-hi els períodes d'avaluació (exàmens i presentació de treballs), o en dos, segons les intensificacions i itineraris triats. Les assignatures obligatòries s'imparteixen de manera seqüencial.

Primer semestre (30 crèdits):

 • Fonaments de les Tècniques de Millora de les Condicions de Treball (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Seguretat en el Treball (OB) (7 crèdits ECTS)
 • Higiene Industrial (OB) (7 crèdits ECTS)
 • Medicina del Treball (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Ergonomia i Psicosociologia Aplicada (OB) (4,5 crèdits ECTS)
 • Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals (OB) (3,5 crèdits ECTS)
 • Altres Actuacions en Matèria de Prevenció de Riscos Laborals (OB) (3 crèdits ECTS) ANUAL

Segon semestre (30 crèdits):

 • Altres Actuacions en Matèria de Prevenció de Riscos Laborals (OB) (3 crèdits ECTS) ANUAL
 • Tècniques Afins (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Àmbit Jurídic de la Prevenció (OB) (4 crèdits ECTS)
 • Intensificació en Seguretat en el Treball (OP) (10 crèdits ECTS)
 • Intensificació en Higiene Industrial (OP) (10 crèdits ECTS)
 • Intensificació en Ergonomia i Psicosociologia Aplicada (OP) (10 crèdits ECTS)
 • Pràctiques Externes (OP) (6 crèdits ECTS)
 • Introducció a la Investigació (OP) (6 crèdits ECTS)
 • Treball de Final de Màster (Professional) (TFM) (6 crèdits ECTS)
 • Treball de Final de Màster (Investigació) (TFM) (6 crèdits ECTS)
Informació proporcionada per: InfoCampus