19/01/2017 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El principal objectiu del màster en Prevenció de Riscos Laborals és formar titulats i titulades amb capacitat per a exercir funcions de nivell superior en els serveis de prevenció d'empreses i institucions, en les tres especialitats reconegudes per la llei per a les no professionals de la salut: Seguretat en el treball, Higiene industrial i Ergonomia, i Psicosociologia aplicada. Per  això, es proposa una formació bàsica de tipus teòric (dos semestres) i un complement formatiu pràctic (un semestre), amb resolució de casos reals, visites a empreses amb una posterior avaluació de les condicions de treball, realització d'estades en pràctiques autoritzades en empreses i un treball de final de màster / pràctiques en empresa.

Les competències generals que s'adquireixen amb aquest màster capaciten l'alumnat per a realitzar avaluacions de risc, plans de prevenció i plans d´emergència; per a proposar mesures correctores; per a impartir la formació i informació de caràcter general, a tots els nivells i en les matèries pròpies de la seua àrea d'especialització, així com per a planificar l'acció preventiva que s'ha de desenvolupar en les situacions que el control o reducció dels riscos suposa la realització d'activitats diferents, que impliquen la intervenció de distints especialistes, i en general per a totes les atribuïdes a aquests professionals en l´article 17 del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció (BOE núm. 27, de 31 de gener).

Informació proporcionada per: InfoCampus