Treball final de màster

18/12/2020 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Objectiu del TFM

L'objectiu de l'assignatura de Treball Fi de Màster és la reflexió per part de l'estudiantat de les competències desenvolupades al llarg del màster en general, tant en el seu
vessant professional com d'investigació (en funció de l'itinerari triat). Per tant aquesta assignatura es relaciona amb la resta d'assignatures del màster perquè es proveeix dels continguts i metodologies que s'imparteixen en la resta de les assignatures del pla d'estudis.

Metodologia

La metodologia està basada en el treball individual per part de l'alumne, que al seu torn serà supervisat pel director. La missió del director serà guiar a l'estudiant, amb la finalitat que aquest puga aconseguir els objectius acadèmics necessaris per a superar l'assignatura.

Avaluació

L'avaluació del treball fi de màster es realitzarà per mitjà de dos elements d'avaluació necessaris tots dos per a la superació de l'assignatura:

- Elaboració del treball científic o professional escrit: 70% (mínim per a superar l'assignatura 35%)

- Presentació oral del treball: 30% (mínim per a superar l'assignatura 15%)

Les dues parts són de caràcter obligatori.

La defensa oral es realitzarà davant un tribunal, de manera individual, pública i oral, presencial o en línia, i tindrà una duració màxima de 20 minutos (10 minuts màxim la presentació per part de l'estudiant, i 10 minuts màxim de discussió).

Les defenses es podran realitzar en 3 moments temporals: Sessions d'avaluació:

 • 1ª sessió o convocatòria ordinària: Finals de Gener
 • 2ª sessió o convocatòria ordinària:  Finals de Juny
 • 3ª sessió o convocatòria extraordinària: Finals d'Octubre

Tribunal:

 • El treball serà avaluat i qualificat per un tribunal format per tres membres, que seran professorat amb docència en el màster.
 • En cap cas podrà formar part del tribunal el tutor o tutora del treball.

Tutors

L'estudiant podrà proposar el tutor/a, entre aquells/as que impartisquen docència en el màster. 

L'assignació es realitzarà mitjançant la plataforma virtual de selecció i assignació de tutors (dins de l'IGLU). El procés serà monitorat i validat per el/la coordinador/a de l'assignatura de TFM.

El llistat de tutors per al curs 2020-2021 són els següents:

 • Montserrat Boronat
 • Marisa Flor
 • Rafael Lapiedra
 • Miguel Angel Lopez
 • Fermín Mallén
 • Xavier Molina
 • Ànima Rodríguez
 • Mercedes Segarra

 

 

 

 

Informació proporcionada per: InfoCampus