Coordinació del màster

09/01/2024 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La direcció i gestió acadèmica del Màster Universitari es recolzarà en els següents òrgans:
a)    Direcció de Màster. La direcció serà duta a terme per professorat universitari d’algun dels Departaments en què s’imparteix docència en el Màster Universitari, pertanyent als cossos docents universitaris. Serà nomenada pel Rector/a, a proposta de la Comissió de Titulació del Màster Universitari.

b)    Direcció adjunta del Màster. La direcció adjunta serà duta a terme per professorat universitari d’algun dels Departaments en què s’imparteix docència en el Màster Universitari. Serà nomenada pel Rector/a a proposta de la Direcció del Màster Universitari.

c)    Comissió de Titulació del Màster. Estarà formada per la Direcció i la Direcció Adjunta, que realitzarà les funcions de secretaria, i per dos docents d’algun dels Departaments en què s’imparteix docència en el Màster Universitari d’acord amb la següent distribució: dos de les ciències jurídiques i econòmiques, dues de les ciències humanes i socials i dues de les línies d’investigació pròpies del Màster Universitari.

d)    Comissió Acadèmica Interuniversitària per a la coordinació, control i seguiment del Màster: D’acord amb la clàusula tercera i l’annex I del conveni de col·laboració educativa signat per la Universitat Jaume I de Castelló i per la Universitat Miguel Hernández d’Elx a Castelló de la Plana el 25 d’octubre de 2011, la Comissió Acadèmica Interuniversitària per a la coordinació, control i seguiment del Màster estarà formada per: una/un representant de la Universitat Jaume I de Castelló, nomenada pel Rector/a, que presidirà la Comissió, o persona en qui delegue; la direcció del Màster Universitari, nomenada per la Universitat Jaume I de Castelló, i la codirecció del Màster Universitari en la Universitat Miguel Hernández d’Elx, nomenada pel seu Rector/a; dos representants del professorat del Màster Universitari, una de cada universitat; dos representants de l’estudiantat matriculat en el Màster, triat per i entre l’estudiantat.
 

 

Direcció acadèmica

 • Senent Vidal, M.ª José (Coordinadora a la Universitat Jaume I de Castelló)
 • Heras González, Purificación   (Coordinadora a la Universitat Miguel Hernández d'Elx)   

 

 • García Campá, Santiago (Ciències Jurídiques i Econòmiques)
 • Gámez Fuentes, Mª José (Ciències Socials i Humanitats)
 • Lozano Estívaliz, María (Ciències Socials i Humanitats)
 • Gómez Nicolau, Emma  (Ciències Socials i Humanitats) 
 • Agut Nieto, Sonia (Ciències de la Salut)
 • Giménez García, Cristina (Ciències de la Salut)
 • Senent Vidal, M.ª José (Coordinadora)
 • Tomás Catalan, Ana Esther (Estudiant)


Comissió acadèmica interuniversitària de coordinació, control i seguiment

Universitat Jaume I de Castelló

 • García Campá, Santiago
 • Senent Vidal, M.ª José

Universitat Miguel Hernández d'Elx

 • Heras González, Purificación
 • Aznar Márquez,  Juana    (suplent: Tur Ausina, Rosario)

Estudiantat

 • Burdallo Moya, María Magdalena
 • Rodríguez Morón, Isabel

Equip tècnic

Sales Boix, Anna (F. Isonomia)

 
Informació proporcionada per: InfoCampus