Criteris d'admissió

12/03/2024 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'òrgan d'admissió serà la Comissió Acadèmica de màster, que s'encarregarà d'establir un barem de selecció de l'alumnat que tindrà en compte els següents criteris:

  • Titulació, tenint en compte l'afinitat del perfil formatiu de l'alumnat d’ingrés amb l'especialitat del màster. Es tindrà en consideració, especialment, si provenen del grau o llicenciatura en Història de l'Art, Història, Comunicació Audiovisual i Belles Arts, així com altres llicenciatures o graus afins: 20%.
  • Nota mitjana de l'expedient acadèmic: 30%.
  • Beques de col·laboració: 3%.
  • Currículum (es valoraran els cursos rebuts, els mèrits d'investigació i l'experiència professional relacionada amb els continguts del màster): 42%.
  • Publicacions: 20%.
  • Coneixement d'idiomes: 12%.
  • Experiència laboral prèvia: 5%.
  • Formació complementària en l'àrea d'estudi del màster o doctorat: 5%.
  • Cartes de presentació: 3%.
  • Carta de motivació en la qual es justifique l’interès o motivació per a cursar el màster: 2%.

L'admissió en el Màster de titulats/des que no responguen al perfil d'ingrés recomanat, és a dir que provinguen de titulacions que no contenen cap matèria relacionada amb la Història de l'art, és viable, si són admesos en el procés de selecció. En aquests casos la Comissió de Coordinació Acadèmica ho considera convenient, aconsellarà a l'estudiant la realització d'estudis complementaris que li permeten millorar el seu nivell i un adequat seguiment del Màster. Concretament hauran de cursar 12 crèdits de les següents assignatures del grau d'Història de l'Art de contingut transversal: 

Introducció a la Història de l'Art (1er curs-Formació Bàsica-6 crèdits)
Anàlisi i Interpretació de la imatge (1er curs- Formació Bàsica-6 crèdits)

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència.

Normativa de permanència de la Universitat de València

Normativa de permanència de la Universitat Jaume I

- Matrícula en el Màster Universitari en Història de l'Art i Cultura Visual

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de reconeixement i transferència de crèdits.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la Universidad de València

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la Universitat Jaume I

 


 

Informació proporcionada per: InfoCampus