18/10/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El màster recull l’experiència de les dues dècades que porta impartint-se la titulació d’Enginyeria Industrial en aquesta Universitat, i en aquest es consolida la formació generalista i multidisciplinària característica d’aquesta titulació. Aquesta formació fa possible que hui dia hi haja enginyers i enginyeres industrials en àrees tan diverses com gerència, direcció i gestió de la producció, gestió de compres, manteniment, disseny mecànic, elèctric i tèrmic de maquinària i equips, automatització i control, etc. La formació generalista és també la que fa que siga un professional molt valuós per a les xicotetes i mitjanes empreses, la qual cosa és corroborat per la gran demanda de treball existent. 

Els titulats egressats d'aquest Màster obtindran les atribucions professionals pròpies de l'Enginyer Industrial reconegudes pel Decret de 18 de setembre de 1935 (Gaseta de Madrid n.º 263, de 20-5-35). A més, podran accedir als programes de doctorat per a continuar la seua formació investigadora, segons l'indicat en el Reial decret 99/2011 (BOE 10-02-2011).

En estar en l'EEES, s'obté una titulació reconeguda i convalidable en qualsevol dels països membres de la Unió Europea i el seu nivell acadèmic és equiparable a un segon cicle d'Enginyeria Superior.

Es tracta d'un Màster de caràcter presencial, l'estructura del qual es basa en l'ordre CIN/311/2009, de 9 de febrer, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió d'Enginyer Industrial. Es planteja en 90 ECTS, estructurats semestres de 30 crèdits cadascun. En cada semestre hi ha assignatures que pertanyen a tres mòduls, a més del treball final de màster:

  • Mòdul de Tecnologies Industrials (38 ECTS)
  • Mòdul de Gestió (22,5 ECTS)
  • Mòdul d'Instal·lacions, Plantes i Construccions Complementàries (20,5 ECTS)
  • Treball Final de Màster (9 ECTS)

El pla d'estudis es desenvolupa en tres semestres acadèmics (un curs i mig). El primer semestre comence en el mes de setembre. Els horaris de teoria, problemes i laboratori, estan concentrats principalment en els matins.

Els alumnes acollits al programa EURUJI cursen el Màster com a última etapa de la seua formació per a obtenir el doble títol d'Enginyer Industrial per la Universitat Jaume I,  i el d'Enginyer per l'INSA de Lyon o Toulouse.

Informació proporcionada per: InfoCampus