01/04/2020 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'objectiu fonamental del Màster en Economia és la formació d'experts/as en economia en els seus diferents vessants temàtics: economia teòrica (macroeconomia i microeconomia), econometria, economia internacional, economia industrial i economia del comportament. Aquesta fi s'aconsegueix través de la consecució de diversos objectius formatius específics:

1) adquirir coneixements sobre com es comporten els agents econòmics;

2) comprendre el funcionament dels mercats, fonamentalment quan aquests es comporten de manera imperfecta;

3) aprendre l'instrumental necessari per a analitzar les conductes dels agents econòmics i dels mercats, tant qualitativament com quantitativament;

4) integrar el paper de l'estat en l'anàlisi dels mercats i les institucions tant des de la perspectiva de la regulació dels mercats com de la implementació de les polítiques microeconòmiques;

5) entendre i analitzar els complexos processos d'integració econòmica des d'un punt de vista global i regional. Comprendre i mesurar els efectes interns dels processos d'integració, tant estàtics com dinàmics.

6) comprendre i mesurar els efectes externs de la integració econòmica sobre la política comercial i les negociacions polítiques internacionals (reforma de les institucions, la competència internacional…), amb especial recalcament en el cas de la UE;

7) comprendre i analitzar els principals problemes del procés d'internacionalització econòmica: comportament de les empreses multinacionals, negociacions comercials, deute exterior, ajuda al desenvolupament, determinants de la inversió estrangera directa, determinants del creixement i del desenvolupament econòmic, avantatges i costos dels moviments migratoris, factors que expliquen la localització (deslocalització) de l'activitat econòmica.

Per tant, l'objectiu general del Màster en Economia és formar a especialistes en un camp que inclou tant els processos d'integració econòmica i el comerç internacional com la gestió estratègica de l'empresa i de les organitzacions que es deriva de l'anàlisi del comportament dels agents implicats. Aquesta especialització, al costat d'una destacada preparació en l'ús de mètodes quantitatius aplicats a l'economia, permet la realització de labors d'estudi, assessorament i disseny d'estratègies d'empreses, sectors, mercats específics i serveis d'estudi tant nacionals com internacionals.

En particular, el Màster en Economia pretén formar a especialistes que puguen incorporar-se tant a organismes internacionals, administracions públiques i serveis d'estudi com a mitjanes i grans empreses, industrials i de serveis, com per exemple:

1) Nivell internacional: Direccions Generals de defensa de la competència, assessorament de la Comissió Europea, Gabinets d'estudi del parlament i Serveis d'estudi d'Organismes Internacionals,

2) Nivell nacional: Organismes reguladors, Agències de defensa de la competència, Serveis d'estudis de bancs, ministeris i Gabinets d'assessorament, 3) Nivell autonòmic: Organització i gestió de parcs tecnològics, Xarxes d'instituts tecnològics, Agències regionals de promoció de la innovació i Conselleries d'innovació, de ciència o d'empresa, i 4) Nivell local, Gestió de zones de prioritària industrialització, Agències de desenvolupament local.

Les organitzacions i organismes internacionals, nacionals i autonòmics demanden aquest tipus de professionals amb la finalitat de: a) definir la seua estratègia i adaptar-se als reptes de la internacionalització i competència creixents, b) enfrontar-se a un entorn regulador cada vegada més sofisticat i exigent, la qual cosa requereix d'especialistes formats específicament en l'àmbit multidisciplinari que proposa i abasta aquest Màster.

La competència global i sofisticació de la regulació local, impliquen per a les organitzacions internacionals, nacionals i autonòmiques la necessitat d'autèntics especialistes en economia internacional i industrial que es puguen integrar, entre altres, en els seus departaments de planificació, innovació, gestió estratègica, o de recursos humans.

Informació proporcionada per: InfoCampus