Continuar la meua formació

06/04/2020 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Superar els estudis proporciona a l'estudiantat la garantia d'obtindre coneixements analítics i tècnics necessaris per a exercir treballs d'alta exigència en organitzacions internacionals (OCDE, FMI, OIT, etc.), institucions públiques (ministeris, bancs centrals, Comissió Europea, etc.), companyies privades (empreses financeres i de consultoria), departaments d'investigació i universitats. Aquest màster també és molt recomanable per als candidats i candidates que cursen estudis de postgrau en el nostre programa de doctorat o altres prestigiosos programes de doctorat a Espanya i a l'estranger.

Informació proporcionada per: InfoCampus