30/01/2019 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’objectiu del màster universitari en Disseny i Fabricació és aconseguir que l’estudiantat obtinga un coneixement profund i aplicat del procés de disseny i fabricació, incloent-hi el desenvolupament dels aspectes creatius, tècnics, organitzatius i d’ús de les modernes eines assistides per ordinador, per a poder incrementar el nivell tecnològic de les empreses dedicades al disseny i fabricació de productes industrials o de maquinària i béns d’equip.

 

Objectius generals comuns

 • Coneixement de les etapes i metodologies pròpies del procés de disseny i fabricació i capacitat per a posar-les en pràctica de manera eficient.
 • Capacitat per a aplicar programari científic i tècnic a la síntesi, anàlisi i gestió en el procés de disseny i fabricació.
 • Coneixement i capacitat de selecció dels materials i procediments de fabricació aplicables al disseny de productes industrials i de maquinària.
 • Capacitat per a considerar adequadament en el disseny consideracions econòmiques, mediambientals, ergonòmiques i de seguretat.
 • Desenvolupar projectes de disseny en grup, organitzar el treball i estructurar projectes relacionats amb productes de consum o màquines.
 • Interpretar, presentar i defensar eficientment documents tècnics i projectes de disseny i desenvolupament de producte o màquines tant de manera oral com escrita.
 • Crear noves solucions de disseny i valorar i comparar la innovació obtinguda en el disseny i desenvolupament de productes i màquines, aplicant el coneixement tècnic.

 

Les competències exigibles en la intensificació de Disseny de Productes són les següents:

 • OP1. Capacitat per a abordar la sostenibilitat del producte en tot el seu cicle de vida, considerant aspectes mediambientals en el disseny, en la selecció de materials i en l’optimització de processos de fabricació.
 • OP2. Analitzar i aplicar nous materials i processos avançats de fabricació per a obtenir peces i productes amb millors prestacions.
 • OP3. Capacitat per a l’ús de les noves tecnologies en el disseny formal i artístic, junt amb el prototipatge digital i ràpid de productes industrials.
 • OP4. Coneixement de les aplicacions de les noves tecnologies per a la gestió del disseny industrial, el desenvolupament col·laboratiu i la promoció i difusió del producte.

 

Les competències exigibles en la intensificació de Disseny de Maquinària són les següents:

 • OM1. Coneixement de l’estructura general de les màquines, capacitat per a comprendre el seu funcionament i per al disseny complet d’aquestes.
 • OM2. Capacitat per al disseny d’elements mecànics, mecanismes i sistemes de transmissió i per a la seua combinació eficient per a complir les funcions necessàries en les màquines i equips industrials.
 • OM3. Capacitat per a seleccionar accionaments adequats per a les màquines i dissenyar el sistema de control associat a aquests.
 • OM4. Capacitat per a dissenyar i programar sistemes automàtics per a maquinària.
Informació proporcionada per: InfoCampus