20/12/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El màster universitari en Investigació en Cervell i Conducta de la Universitat Jaume I forma part de la Network of European Neuroscience Schools (NENS) i té per objecte formar investigadors i investigadores en neurociència de la conducta. El màster permet adquirir els fonaments teòrics i metodològics d’aquesta disciplina i les competències necessàries per a desenvolupar investigació bàsica i clínica.

Una part essencial de la formació es duu a terme en el laboratori, on s’aprenen les diverses tècniques i el mètode investigador, amb l’aplicació a projectes concrets que condueixen al títol de màster i, si es continua amb els estudis de doctorat, a la realització d’una tesi doctoral. La Universitat Jaume I té els recursos humans i tecnològics i les infraestructures adequades per a desenvolupar investigació en neurociències. Els grups d’investigació que participen en el màster tenen una reconeguda trajectòria investigadora d’àmbit nacional i internacional, amb col·laboracions estables en els cinc continents.

El màster universitari en Investigació en Cervell i Conducta proposa un model amb una sòlida formació comuna de caràcter transversal i metodològic i dos itineraris diferenciats que abasten matèries optatives en investigació bàsica i investigació en humans. La formació multidisciplinària és una de les característiques fonamentals de la nostra oferta formativa. L’estudiantat ha de cursar en el primer semestre 30 crèdits: 16 crèdits obligatoris, 9 optatius i 5 de Treball de Final de Màster (TFM). En el segon semestre, ha de cursar els altres 30 crèdits, distribuïts en 14 obligatoris, 6 optatius i 10 de TFM, per a un total de 60 crèdits ECTS.

Informació proporcionada per: InfoCampus