Perfil d’ingrés

19/09/2018 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Encara que no existeixen proves d'accés especials, el perfil d'ingrés recomanat de l'estudiantat que vulga accedir a aquest grau és de persones a les quals els agraden les noves tecnologies de la informació i les comunicacions, amb capacitat de treball en equip i d'analitzar i resoldre problemes. En general, tenen una formació adequada aquelles persones que han cursat el batxillerat de la modalitat científicotecnològica.

Informació proporcionada per: InfoCampus