Organització dels estudis

07/02/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Resum de crèdits 

Primer curs

Introducció a la Comptabilitat per a l’Empresa Turística (FBA)

Introducció al Dret Empresarial (FB)

Història Econòmica del Turisme (OB)

Organització d’Empreses Turístiques (FBA)

Recursos Territorials Turístics (OB)

Patrimoni Cultural i Turisme (FB)

Introducció a l’Anglès per a Turisme (FB)

Informàtica per a Turisme (OB)

Màrqueting Turístic (FBA)

Introducció a l’Economia per al Turisme (FBA)

Segon curs

Introducció a l’Estadística (FB)

Ètica per al Turisme (FB)

Geografia de les Destinacions Turístiques i de l’Oci (OB)

Direcció Estratègica d’Organitzacions Turístiques (FBA)

Sociologia de l’Oci i del Turisme (OB)

Màrqueting Digital (OB)

Anglès per a Turisme (OB)

Gestió d’Allotjaments, de Restauració i d’Agències de Viatges (OB)

Turisme Cultural i Patrimoni Artístic Espanyol (OB)

Comptabilitat de Gestió per al Sector Turístic (OB)

Tercer curs

Investigació Turística (OB)

Règim Jurídic del Turisme (OB)

Gestió de Sistemes d’Informació en Organitzacions Turístiques (OB)

Segon idioma per a Turisme I (OB)

Metodologia d’Elaboració i Avaluació de Programes Turístics (OB)

Dret del Treball (OB)

Sostenibilitat i Canvi Climàtic en l’Activitat Turística (OB)

Geografia del Turisme a Espanya (OB)

Gestió de Recursos Humans en el Sector Turístic (OB)

Segon Idioma per a Turisme II (OB)

Quart curs

Treball de Final de Grau (TFG)

Pràctiques Externes (PE)

Itinerari 1 (OP) o Itinerari 2 (OP)

Itinerari 1: Gestió Pública del Turisme

Planificació Turística Integrada (OP)

Gestió de Recursos Turístics i Disseny de Productes (OP)

Cultural Routes about the Valencian Art (OP)

Mercats Turístics (OP)

Dinamització Turística i Canvi Social (OP)

Itinerari 2: Direcció i Gestió d’Empreses Turístiques

Comercialització de Productes Turístics (OP)

Gestió de Qualitat en Empreses Turístiques (OP)

Customer Relationship Màrqueting in Tourism (OP)

Gestió Financera per a l’Empresa Turística (OP)

Règim Jurídic del Transport de Passatgers (OP)

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://www.sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de àmbit de coneiximent (FBA) i obligatòries (OB).

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Informació proporcionada per: InfoCampus