Organització dels estudis

14/07/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Resum de crèdits 

Primer curs

 • TI0901 - Llengua Catalana
 • TI0902 - Llengua Espanyola (FBB)
 • TI0903 - Lingüística (FBB)
 • Traducció B-A1 I (FB) 
  - TI0904 - Traducción B (Anglès) - A1 (Català) I
  - TI0905 - Traducción B (Anglès) - A1 (Espanyol) I 
 • TI0906 - Noves Tecnologies per a les Llengües i les Humanitats (FB) 
 • TI0908 - Llengua B (Anglès) per a Traductors i Intèrprets I (FB)
 • Llengua C per a Traductors i Intèrprets I (FBB) 
  - TI0910 - Llengua C (Alemany) per a Traductors i Intèrprets I 
  - TI0911 - Llengua C (Francès) per a Traductors i Intèrprets I
 • TI0912 - Documentació Aplicada a la Traducció i la Interpretació (OB)
 • TI0913 - Llengua B (Anglès) per a Traductors i Intèrprets II (OB)
 • Llengua C per a Traductors i Intèrprets II (OB) 
  - TI0914 - Llengua C (Alemany) per a Traductors i Intèrprets II  
  - TI0915 - Llengua C (Francès) per a Traductors i Intèrprets II 

Segon curs

 • TI0907 - Pensament Contemporani i Interculturalitat (FBB)
 • TI0909 - Història dels Països de Parla Anglesa (FBB)
 • TI0916 - Llengua i Cultura B (Anglès) per a Traductors i Intèrprets (OB)
 • Traducció B - A1 II (FB) 
  - TI0919 - Traducció B (Anglès) - A1 (Català) II
  - TI0920 - Traducció B (Anglès)- A1 (Espanyol) II
 • Llengua A1 per a Traductors i Intèrprets (OB)
  - TI0921 - Llengua A1 (Català) per a Traductors i Intèrprets 
  - TI0922 - Llengua A1 (Espanyol) per a Traductors i Intèrprets 
 • Llengua C per a Traductors i Intèrprets III (OB) 
  - TI0923 - Llengua C (Alemany) per a Traductors i Intèrprets III
  - TI0924 - Llengua C (Francès) per a Traductors i Intèrprets III
 • TI0925 - Tecnologies de la Traducció (OB)
 • Llengua C per a Traductors i Intèrprets IV (OB) 
  - TI0926 - Llengua C (Alemany) per a Traductors i Intèrprets IV
  - TI0927 - Llengua C (Francès) per a Traductors i Intèrprets IV
 • TI0928 - Terminologia per a Traductors i Intèrprets (OB)

 

Tercer curs

 • Llengua i Cultura C per a Traductors i Intèrprets (OB) 
  - TI0917 - Llengua i Cultura C (Alemany) per a Traductors i Intèrprets  
  - TI0918 - Llengua i Cultura C (Francès) per a Traductors i Intèrprets  
 • TI0930 - Iniciació a la Interpretació B (Inglès) -A1 (Espanyol) (OB) 
 • Traducció A1-B I (OB) 
  - TI0931 - Traducció A1 (Català) -B (Anglès) I
  - TI0932 - Traducció A1 (Espanyol) -B (Anglès) I
 • Traducció Audiovisual B-A1 (OB) 
  - TI0933 - Traducció Audiovisual B (Anglès) - A1 (Català)
  - TI0934 - Traducció Audiovisual B (Anglès) - A1 (Espanyol)
 • Traducció C-A1 I (OB) 
  - TI0935 - Traducció C (Alemany) - A1(Català) I
  - TI0936 - Traducció C (Francès) - A1 (Espanyol) I
  - TI0937 - Traducció C (Francès) - A1 (Català) I
  - TI0938 - Traducció C (Alemany) - A1 (Espanyol) I
 • Traducció Científica i Tècnica B-A1 I (OB)
  - TI0939 - Traducció Científica i Tècnica B (Anglès) - A1 (Català) I 
  - TI0940 - Traducció Científica i Tècnica B (Anglès) - A1 (Espanyol) I
 • Traducció Jurídica i Econòmica B-A1 (OB)
  - TI0941 - Traducció Jurídica i Econòmica B (Anglès) - A1 (Català)
  - TI0942 - Traducció Jurídica i Econòmica B (Anglès) - A1 (Espanyol)
 • Traducció Literària B-A1 I (OB) 
  - TI0943 - Traducció Literària B (Anglès) - A1 (Català) I
  - TI0944 - Traducció Literària B (Anglès) - A1 (Espanyol) I
 • Traducció Especialitzada B-A1 (OB) 
  - TI0945 - Traducció Especialitzada B (Anglès) - A1 (Català) 
  - TI0946 - Traducció Especialitzada B (Anglès) - A1 (Espanyol)

 

Quart curs

 • Traducció C-A1 II (OB)
  - TI0947 - Traducció C (Alemany) - A1 (Català) II
  - TI0948 - Traducció C (Francès) - A1 (Espanyol) II
  - TI0949 - Traducció C (Francès) - A1 (Català) II
  - TI0950 - Traducció C (Alemany) - A1 (Espanyol) II 
 • Traducció Especialitzada A2-A1 (OB)
  - TI0958 - Traducció Especialitzada A2 (Espanyol) -A1 (Català) 
  - TI0959 - Traducció Especialitzada A2 (Català) -A1 (Espanyol) 
 • Traducció A1-B II (OB)
  - TI0971 - Traducció A1 (Català) - B (Anglès) II
  - TI0972 - Traducció A1 (Espanyol) - B (Anglès) II
 • TI0983 - Treball de Final de Grau (TFG)1
 • TI0957 - Pràctiques Externes (PE)1
 • Optativa 1 (OP)
 • Optativa 2 (OP)
 • Optativa 3 (OP)
 • Optativa 4 (OP)

 

ITINERARI 1: Traducció Científica i Tècnica (31,5 crèdits ECTS)

- Tecnologies de la Traducció (2n curs)

- Traducció Científica i Tècnica B-A1 I (3r curs)

- Traducció Científica i Tècnica B-A1 II (4t curs)

- Traducció Científica i Tècnica B-A1 III (4t curs)

- Correcció i Edició de Textos (4t curs)

- Traductologia (4t curs)

 

ITINERARI 2: Traducció Literària (31,5 crèdits ECTS)

- Tecnologies de la Traducció (2n curs)

- Traducció Literària B-A1 I (3r curs)

- Traducció Literària B-A1 II (4t curs)

- Traducció Literària B-A1 III (4t curs)

- Correcció i Edició de Textos (4t curs)

- Traductologia (4t curs)

 

ITINERARI 3: Traducció Audiovisual (31,5 crèdits ECTS)

- Tecnologies de la Traducció (2n curs)

- Traducció Audiovisual B-A1 (3r curs)

- Doblatge B-A1 (4t curs)

- Subtitulació B-A1 (4t curs)

- Traducció Audiovisual i Accessibilitat (4t curs)

- Traductologia (4t curs)

 

ITINERARI 4: Interpretació i Mediació Intercultural (33,5 crèdits ECTS)

- Tecnologies de la Traducció (2n curs)

- Iniciació a la Interpretació B-A1 (3r curs)

- Interpretació Consecutiva B-A1 (4t curs)

- Interpretació Simultània B-A1 (4t curs)

- Mediació Intercultural i Interpretació A1-B/B-A1 en els Serveis Públics (4t curs)

- Traductologia (4t curs)

 

ITINERARI 5: Traducció Jurídica i Econòmica (31,5 crèdits ECTS)

- Tecnologies de la Traducció (2n curs)

- Traducció Jurídica i Econòmica B-A1 (3r curs)

- Traducció Jurídica i Econòmica B-A1 per a l’Empresa (4t curs)

- Traducció Jurídica i Econòmica B-A1 per al Comerç Exterior (4t curs)

- Traducció Jurídica i Econòmica B-A1 per als Organismes Internacionals (4t curs)

- Traductologia (4t curs)

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el 75% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en www.sia.uji.es

Cada estudiant ha de triar un itinerari d'especialitat i cursar totes les assignatures d'aquest. Per a poder matricular-se de les assignatures optatives d'un itinerari és necessari haver superat 140 crèdits.

Per a l’itinerari en català (llengua A) s’oferten totes les assignatures de Traducció de formació bàsica i obligatòries del grau.

A més, l'alumnat disposa d'una línia de traducció entre llengües maternes que completa i reforça la formació de la traducció de l'anglès (llengua B) i del francès/alemany (llengua C) al català i del català a l'anglès (traducció inversa)

Informació proporcionada per: InfoCampus