Organització dels estudis

15/07/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Resum de crèdits 

Primer curs

Història de la Psicologia (FBB)

Percepció i Atenció (OB)

Tecnologies de la Informació i Fonts Documentals en Psicologia (FB)

Psicologia Evolutiva I (FB)

Mètodes i Tècniques d’Investigació (OB)

Fonaments de Neurociència I: Aspectes Cel·lulars (FBB)

Anàlisi de Dades en Psicologia (FBB)

Anglès per a Psicòlegs (FB)*

Psicologia de la Personalitat (OB)

Psicologia de l’Aprenentatge (OB)

Segon curs

Motivació i Emoció (OB)

Psicologia Social (FBB)

Psicologia Evolutiva II (OB)

Fonaments de Neurociència II: Filogènia i Ontogènia del Sistema Nerviós (FBB)

Psicologia de les Diferències Humanes (FB)

Memòria i Llenguatge (OB)

Neurobiologia de la Conducta (FBB)

Avaluació i Diagnòstic Psicològic (OB)

Psicologia dels Grups (OB)

Psicometria (OB)

Tercer curs

Psicologia Educativa (OB)

Psicopatologia (OB)

Psicologia del Treball i de les Organitzacions (OB)

Dissenys d’Investigació (OB)

Tècniques d’Intervenció i Tractament Psicològic (OB)

Intervenció Psicosocial (OB)

Intervenció Psicoeducativa (OB)

Neuropsicologia (OB)

Psicopatologia Experimental (OB)

Psicologia Clínica de la Salut (OB)

Quart curs

Neurofarmacologia de la Conducta (OB)**

Assessorament Vocacional i Desenvolupament de Carrera (OB)**

Funcions Cognitives Superiors (OB)**

Avaluació i Intervenció Clínica (OB)**

Treball de Final de Grau (TFG)1**

Pràctiques Externes (PE)1

Optativa 1 (OP)

Optativa 2 (OP)

Optativa 3 (OP)

 

OPTATIVES

Psicologia dels Recursos Humans

Psicologia Positiva i Salut

Psicogerontologia

Psicobiologia del Desenvolupament i la Conducta Sexual

Neurociència Afectiva i Social

Avaluació de Programes

Psicologia Comunitària

Personalitat, Avaluació i Intervenció en la Infància

Convivència i Situacions de Risc en Contextos Familiars i Escolars

Drogodependències

Psicologia de l’Estrès i l’Adaptació

Tècniques de Pronòstic i Classificació

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en www.sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Informació proporcionada per: InfoCampus