Organització dels estudis

15/07/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Resum de crèdits 

Primer curs

Teoria de l’Educació (FBB)

Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (FBB)

Llengua Espanyola (OB)

Llengua Anglesa (OB)*

Estratègies d’Aprenentatge de la Llengua Catalana I (OB)

Educació per a la Salut (FB)

Organització Educativa (FB)

Didàctica General (FB)

Història de l’Educació (FBB)

El Desenvolupament Motriu. Salut i Creixement (FB)

Segon curs

Sociologia de l’Educació (FBB)

Psicologia de l'Educació (0-6 anys) (FBB)

Educació i Comunicació (FB)

Didàctica de la Llengua Espanyola (OB)

Didàctica de la Llengua Anglesa (OB)*

El Medi Social i Cultural en Educació Infantil (OB)

El Medi Natural en l’Educació Infantil (OB)

Fonaments de l’Expressió Corporal; Jocs Motrius en Educació Infantil (OB)

Pràcticum I (PE) 1

Tercer curs

Dificultats d’Aprenentatge en l’Educació Infantil (FB)

Educació per a la Diversitat (FBB)

Fonaments i Didàctica de l’Expressió Musical en Educació Infantil (OB)

Desenvolupament del Pensament Matemàtic i la seua Didàctica (OB)

Didàctica de la Percepció i de l’Expressió Plàstica (OB)

Pràcticum II (PE) 2

Optativa 1 (OP)

Quart curs

Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (FBB)

Trastorns del Desenvolupament (0-6 anys) (FB)

Desenvolupament Professional del Docent (FB)

Avaluació i Innovació Educativa (FB)

Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana (OB)

Pràcticum III (PE) 3**

Treball de Final de Grau (TFG) 4

Optativa 2 (OP)

OPTATIVES

Estratègies d’Aprenentatge de la Llengua Catalana II

Formes de Vida i Paisatges Històrics

Taller de Ceràmica Artística per a Educació Infantil

El Laboratori Escolar en Ciències

Religió, Cultura i Valors

Música i Projectes en Educació Infantil

Projectes en Arts Integrades

Tècniques i Recursos de Comunicació i Llenguatge Corporal en Educació Infantil

Laboratori per a Pensar Matemàtiques

 

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

1 Per a cursar el Pràcticum I s'ha d'haver superat el 80% de crèdits de primer curs del grau i s'ha d'acreditar el nivell B1 o equivalent de català.

2 Per a cursar el Pràcticum II s'ha d'haver superat el Pràcticum I i haver superat el 80% de crèdits de primer i segon curs del grau.

3 Per a cursar el Pràcticum III s'ha d'haver superat el Pràcticum II i haver superat el 80% de crèdits dels tres primers cursos del grau.

4 Per a cursar el Treball de Final de Grau s'ha d'haver superat el Pràcticum II.

Per a tramitar el títol de graduat o graduada en Mestre o Mestra d'Educació Infantil per la Universitat Jaume I s'ha d'acreditar el nivell C1 de català i el nivell B1 d'una llengua estrangera.

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.


- Es pot iniciar l'obtenció de la DECA (declaració eclesiàstica de competència acadèmica) si es cursa l'assignatura optativa Religió, Cultura i Valors i posteriorment es realitzen els cursos de postgrau corresponents

- Per a obtenir, en finalitzar el grau, els nivells d'anglès que preveu la normativa d'accés a la funció pública, l'UJI posa a disposició de l'estudiantat cursos de formació i proves d'acreditació d'idiomes que permeten garantir aquest nivell, necessari en el món laboral de l'ensenyament.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus