Assignatura de pràctiques externes

24/07/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Consulta guia docent de l'assignatura

 L’assignatura Pràctiques externes i Projecte de Final de Grau (12 crèdits ECTS) té com a prerequisit haver superat almenys 150 crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica i obligatòria, sense tindre en compte el Treball de Final de Grau i la pròpia assignatura.

Esta assignatura es cursa en quart curs. Les pràctiques externes es desenvoluparan en una empresa o organització que oferirà a l'estudiant els mitjans necessaris per a treballar en la seua realització. Aquesta assignatura permetrà a l'estudiant tindre un primer contacte amb el món laboral per a així potenciar la seua capacitat d'ocupació.

L'estudiant  serà tutelat per un professor de la Universitat i per un professional de l’empresa o organització col·laboradora.

Les tasques que es poden portar a terme en les entitats col·laboradores són aquelles que es considera que un alumne o alumna del grau en Matemàtica Computacional que ha superat els crèdits establerts com a requisits de l'assignatura, està qualificat per a desenvolupar, com per exemple:

 • Participació en la consultoria financera, en la planificació logística i en el disseny, construcció i gestió de sistemes d’informació i ferramentes de gestió en les empreses, administracions públiques i banca.
 • Participació en equips de desenvolupament de programari.
 • Disseny i gestió de sistemes informàtics per al control i l’optimació de processos industrials.
 • Participació en gabinets d’assessorament científic-tècnic i informàtic (optimació de processos, xarxes, mètodes numèrics, codificació, criptografia, etc.).
 • Participació en grups de R+D+I.
 • Estadístic/a.
 • Personal tècnic especialista en disseny d’algorismes matemàtics.

Tenint en compte l’entorn socioeconòmic de la Universitat Jaume I, els tipus d’entitats més habituals on es realitzen les estades en pràctiques del grau en Matemàtica Computacional són:

 • Empreses de serveis informàtics.
 • Organismes públics: ajuntaments, conselleries, universitats, instituts, etc.
 • Empreses privades en els que hi ha un departament o servei d’informàtica.
 • Gabinets d’assessorament científic, tècnic i informàtic.
 • Banca.
 • Empreses, Gabinets o Instituts d’estadística.

 

Durant el curs 2021/22 han oferit pràctiques externes curriculars a aquesta titulació les següents entitats cooperadores:

 • Basetis
 • GD Energy Services
 • ironArray
 • Autoridad Portuaria de Castellón
 • INIT
 • Infoware Soluciones Informáticas, SL
 • Bitcoinforme, SL (Bit2Me)
 • Soluciones Cuatroochenta, S.A.
 • Becsa, SAU
 • Cosmic Robots 
 • Nayar Systems, SL
 • Gesmarket Internet para vender, SL
 • UNIMAT Prevención, SL
 • ITC
 • Balea Consulting
 • Cloudappi, S.L
 • Bionline, SL

Consulta professorat tutor Pràctiques Externes

També hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques a l’estranger amb el programa Erasmus Pràctiques:

Aquesta nova acció Erasmus Pràctiques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions. Els principals objectius d’aquesta acció són:

 • Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.
 • Millorar la comprensió de l’entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l’adquisició d’experiència laboral.
 • Adquirir aptituds específiques.

Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat de l’European Quality Charter for Mobility i està finançat per l’Organisme Autònom de Programes Europeus, que depèn del Ministeri d’Educació espanyol, a través de fons europeus. http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/

 

Normatives:

Normativa de pràctiques acadèmiques externes de la Universitat Jaume I

Normativa dels treballs de Final de Grau i de Final de Màster de la Universitat Jaume I

 

La guia  “PROMOTE Your International Career” elaborada per la OIPEP recull tots els programes de pràctiques internacionals.

 

Més informació:

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Informació proporcionada per: InfoCampus