Calendari i procediment dels Dobles títols simultanis de les titulacions de la FCHS

11/12/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Resolució de 5 d'abril 2023 del Rectorat de la Universitat Jaume I


Curs 2023/24 
 

Termini de la sol·licitud:

  • Del 3 al 7 de juliol de 2023.

Les sol·licituds s'han de presentar mitjançant el Registre Electrònic (www.registre.uji.es) i han d'anar dirigides al vicedeganat de la titulació sol·licitada. 


Requisits:

- Haver superat, com a mínim, el 80% dels crèdits de la primera titulació. 

- Per a cursar una segona titulació no es pot tancar l'expedient de la titulació d'origen. 


Documentació:

A la sol·licitud s'ha d'adjuntar un certificat acadèmic amb nota mitjana. 


Publicació de resultats:

  • Publicació dels llistes provisionals d'admesos: 14 de juliol de 2023.
  • Període de reclamacions: 17, 18 i 19 de juliol de 2023.
  • Publicació de les llistes definitives: 20 de juliol de 2023.
     

Matrícula no presencial

  • 4 i 5 de setembre 2023, mitjançant Internet a l'adreça http://matricula.uji.es. 

L'estudiantat ha de matricular-se com a mínim de 30 crèdits.

No obstant, en el termini esteblert es podrà sol·licitar matricula a temps parcial. La matrícula parcial ha d'estar compresa entre 24 i 48 crèdits. 

En el programa de doble títol simultani l'estudiantat s'ha de matricular i demanar reconeixement de les matèries que no ha de cursar.

L'alumnat matriculat en aquest programa ha de complir, en cada curs acadèmic i en les dues titulacions, si escau, els requisits de matrícula permanència i la resta de condicions establertes en la normativa de la universitat. 


Reconeixement de crèdits

El reconeixement de crèdits es podrà sol·licitar directament en l'assistent al moment d'efectuar la matrícula. Més informació ací


Més informació

Informació acadèmica: Vicedeganat de la titulació sol·licitada. 
Informació administrativa (matrícula, reconeixements, etc.): InfoCampus

Informació proporcionada per: InfoCampus