Coordinació docent

05/07/2016 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Quant als mecanismes de coordinació docent, la titulació preveu que les funcions de coordinació les exercirà la comissió de titulació (CT), responsable del títol.
Segons la modificació del reglament marc sobre el funcionament dels centres de la Universitat Jaume I, la composició de la CT garantirà que haurà representació de cadascun dels departaments implicats en la docència. Entre els seus components, s'assignarà la coordinació de cadascun dels cursos de la titulació, de manera que hi haurà un coordinador per curs, un responsable de les pràctiques externes, un responsable del treball de final de grau i un representant dels estudiants, evitant així duplicitats horitzontals i verticals i realitzant el seguiment de l'aprenentatge dels estudiants al llarg del procés.
Les reunions de curs es duran a terme mitjançant, almenys, dues sessions. En la primera sessió, a l'inici del curs, el responsable de curs sol·licitarà a cada professor un llistat de les activitats que preveu organitzar en la seua assignatura i el seu corresponent calendari, amb la finalitat d'evitar coincidències entre les diferents activitats proposades. D'aquesta manera s'aconsegueix una distribució de tasques molt més equilibrada al llarg del curs acadèmic.
Al final del curs acadèmic es durà a terme una segona reunió per fer balanç i anotar les qüestions a millorar en l'inici del següent curs. En aquesta segona reunió s'analitzen els resultats i el compliment de les programacions i distribució de tasques i activitats.

Informació proporcionada per: InfoCampus