Eixides professionals

04/11/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Àmbits de treball

Els llocs de treball on pot desenvolupar la seua feina un graduat o graduada en Estudis Anglesos són diversos. A continuació oferim una relació de les eixides professionals:

  • Docent d’anglès en escoles, instituts d’ensenyament secundari, escoles oficials d’idiomes, universitats, instituts universitaris d’idiomes, acadèmies, institucions culturals i empreses, tant al nostre país com a l’estranger.
  • Docent de castellà i/o català a l'estranger.
  • Traducció en institucions públiques, empreses, agències, o com a professional autònom; assessoria lingüística i literària en mitjans de comunicació (premsa, ràdio i TV) i agències publicitàries; creació literària; personal tècnic lingüístic en empreses d’aplicacions informàtiques (localització, revisió i correcció de textos, compilació de diccionaris, assessorament en la creació d’aplicacions d’aprenentatge de llengües, etc.).
  • Personal tècnic de mediació lingüística i intercultural; personal tècnic d’exportació en l’empresa privada, en sector turisme, viatges i transport (companyies aèries, ports, aeroports, agències de viatges, organismes internacionals); en gestió cultural, agències ministerials, conselleries de comunitats autònomes, ajuntaments, fundacions privades, bancs; en documentació, arxius i biblioteques, públics o privats; personal investigador.

Tasques professionals

Encara que els graduats i graduades en Estudis Anglesos parteixen d’una base teòrica similar, per la gran quantitat i diversitat de camps en què poden desenvolupar la seua tasca, les seues funcions són diferents segons el camp en què actuen.

- Ensenyament

Dins de l’àmbit pedagògic de la llengua, es dediquen a l’ensenyament de l’ortografia, la fonètica, la fonologia, la sintaxi, etc., de la llengua anglesa.

El grau en Estudis Anglesos és l’únic que forma adequadament per a preparar posteriorment amb èxit les oposicions a places de professorat de llengua anglesa en centres públics d’ensenyament secundari. Així mateix, aquests estudis formen adequadament per a qualsevol activitat docent relacionada amb l’ensenyament de llengües en centres privats d’ensenyament. A més, podreu treballar també en acadèmies o impartir sessions de repàs de llengua anglesa. Aquests últims treballs faciliten disposar d’uns ingressos que altres graduats no poden obtenir durant el període de preparació d’oposicions a secundària o durant la recerca de l’ocupació que millor s’adequa als seus desitjos.

- El món empresarial

El grau en Estudis Anglesos també obri el camí al món de l’empresa, atès que són moltes les companyies que necessiten personal que domine l’anglès per a entrar en els seus departaments d’exportació, vendes o comercialització de productes. En aquest sentit, el grau en Estudis Anglesos inclou assignatures específiques optatives que podeu cursar per preparar-vos per a aquest món. A més, disposeu de la possibilitat de realitzar pràctiques en empresa durant la carrera. Aquesta eixida és de gran importància en el context de Castelló per l’important teixit industrial i empresarial dedicat a l’exportació que envolta la Universitat Jaume I.

- Món editorial i de la comunicació

Entre altres tasques, dins d’aquest àmbit realitzen correcció i edició de textos, assessorament a empreses editorials, traducció d’obres literàries i textos específics, crítica literària i documentació. També poden participar de procesos de creació literàia i dinamització d'espais culturals; món del cinema i teatre o gestió d'espais artístics.

- Recerca

Es dediquen, principalment, a tasques d’administració, conservació, recerca i interpretació de textos actuals i antics.

- Traducció i interpretació

Poden realitzar traduccions de textos escrits, interpretació d’enllaç, participar en programes de traducció automàtica, tasques relacionades amb la immigració, etcètera.

 

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

 

Informació proporcionada per: InfoCampus