Perfil d’ingrés

25/11/2016 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Els estudis del Grau en Enginyeria Química demandaran de l’alumnat que ingresse, un alt nivell d’esforç i dedicació a l’estudi. Per això, és important que l’alumnat tinga vocació, habilitat per al raonament abstracte, creativitat i enginy, mentalitat analítica i crítica, capacitat d’observació, instint de superació i constància, tant en l’estudi com en el treball.

També és desitjable que els i les alumnes de nou ingrés tinguen amplis coneixements de Química, Matemàtiques i Física, que constitueixen els fonaments de gran part dels coneixements a impartir. També seran convenients nocions de dibuix tècnic i tecnologia industrial. Tot això facilitarà, sens dubte, el seu adequat progrés en els estudis que es proposen.

Informació proporcionada per: InfoCampus