Presentació

27/11/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Este grau forma professionals per als diferents àmbits de l’enginyeria industrial, amb una visió multidisciplinària i integradora. Capacita per a exercir l’activitat en qualsevol camp tecnològic de la indústria gràcies a la sòlida base científica i tecnològica que s’adquireix i que facilita la posterior especialització. Aquests estudis proporcionen una gran versatilitat per a poder adaptar-se de manera àgil als reptes tecnològics de la indústria tant tradicional com de futur. 

En aquest grau el nombre de noves admissions cada any és reduït (entrada de 60 estudiants i estudiantes el primer curs), fet que permet una estreta relació professorat-estudiantat i una adequada realització de la part pràctica de la formació: pràctiques de laboratori, treballs dirigits, etc.

El grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials juntament amb el màster universitari en Enginyeria Industrial equival a l’anterior titulació d’Enginyeria Industrial, que atorga les atribucions professionals plenes de l’enginyer o enginyera industrial.

Eixides professionals i ocupabilitat
Les eixides professionals d’aquest grau cobreixen un ampli ventall de possibilitats, vinculades tant al sector industrial (gestió de projectes, disseny i manteniment d’equips, organització i direcció d’empreses…), com al sector serveis (consultories, enginyeria, instal·ladores…), funció pública, investigació, docència, etc. La inserció laboral dels titulats i titulades és molt ràpida i de qualitat. 

Alt rendiment acadèmic i mobilitat nacional i internacional
L’estudiantat d’aquest grau té la possibilitat de realitzar els seus estudis en un grup independent d’alt rendiment acadèmic (ARA, EURUJI), que ofereix a més com a opció poder cursar part del grau en universitats franceses de l’INSA i obtindre una doble titulació internacional (enllaç).

També existeix la possibilitat, per a tot l’alumnat del grau, de realitzar part dels seus estudis en universitats tant nacionals com estrangeres, a través de múltiples convenis d’intercanvi signats amb més de 20 centres.

Compromís amb la formació aplicada personalitzada
El professorat del grau té una sòlida connexió amb el teixit productiu pròxim, la qual cosa permet que la perspectiva professional s’incorpore des del primer curs del grau en diferents assignatures mitjançant la realització de projectes coordinats amb empreses de l’àmbit industrial. 

Les aules en les quals s’imparteix el grau (que inclouen laboratoris, tallers, sales d’informàtica, etc.) són instal·lacions actuals i molt ben equipades, amb equips moderns semblants als que s’utilitzen avui dia en la indústria.

El pla d’estudis d’aquest grau en l’UJI inclou, de manera obligatòria i en l’últim curs, pràctiques formatives en empreses de l’àmbit industrial. Aquestes pràctiques suposen un primer contacte de l’alumnat amb l’aplicació en el món real empresarial dels coneixements i competències adquirides durant la seua formació. Les pràctiques compten amb un alt grau de satisfacció tant per part de l’alumnat com de les empreses i tenen una alta taxa d’inserció laboral en la mateixa empresa. A més de les pràctiques curriculars obligatòries, també s’ofereix a l’estudiantat una gran oferta de pràctiques extracurriculars mitjançant la Fundació UJI-Empresa (FUE).

El grau acaba amb la realització del Treball Final de Grau que, habitualment, es duu a terme per a resoldre un cas d’enginyeria aplicada en un context industrial real.

Un aspecte de formació aplicada especialment ben valorat per l’alumnat del grau és la possibilitat de participar en projectes innovadors d’equips multidisciplinaris liderats pel propi estudiantat (enllaç). Aquests projectes estan vinculats normalment a competicions, reptes i iniciatives de caràcter nacional o internacional relacionats amb l’àrea de coneixement del grau, com poden ser UJI-Motorsport, UJI Electric Racing Team, UJI-Hand, UJI Robotics Team, etc.
 

 

Informació proporcionada per: InfoCampus