Doble títol simultani

InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Els dobles títols simulanis són aquells en els quals l’estudiantat d’una primera titulació oficial de la Universitat Jaume I cursa matèries especifiques d’una segona titulació oficial, dins del mateix àmbit, que no ha cursat en la primera titulació, a fi d’obtenir el títol en cadascun d’aquests estudis.

Informació proporcionada per: InfoCampus