Organització dels estudis

15/07/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Resum de crèdits 

Primer curs

Teoria del Dret i Introducció al Dret Civil (OB)

Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (FBB)

Anglès Jurídic (FB)*

Dret Romà (FB)

Història del Dret (FBB)

Principis d’Economia (FBB)

Conflicte, Negociació i Mediació (FBB)

Dret Eclesiàstic de l’Estat (FB)

Filosofia del Dret (FB)

Segon curs

Obligacions i Contractes (OB)

Organització Constitucional de l’Estat (OB)

Dret Administratiu: Part General (FBB)

Dret Penal I: Part General (OB)

Dret Internacional Públic (OB)**

Institucions i Dret de la Unió Europea (OB)**

Introducció al Dret Processal (OB)

Dret Mercantil I (OB)

Tercer curs

Dret Administratiu: Part Especial (OB)

Dret Penal II: Part Especial (OB)

Drets Reals (OB)

Dret Processal Civil (OB)

Dret Mercantil II (OB)

Dret de Família i Successions (OB)

Dret Processal Penal (OB)

Dret Financer I (OB)

Dret Internacional Privat (OB)**

Quart curs

Dret Financer II (OB)

Dret del Treball i de la Seguretat Social (OB)

Optativa 1 (OP)

Optativa 2 (OP)

Optativa 3 (OP)

Dret Mercantil III (OB)

Treball de Final de Grau (TFG)1**

Pràctiques Externes (PE)1

Optatives

Dret de la Navegació i del Transport (OP)

Dret Probatori (OP)

Dret Penal Econòmic (OP)

Procediments Tributaris (OP)

Història del Dret Foral Valencià (OP)

Organitzacions Internacionals (OP)

Dret del Comerç Internacional (OP)

Fonaments Romanístics del Dret de Successions (OP)

Sociologia Jurídica (OP)

Dret Urbanístic (OP)

Dret de Danys (OP)

Noves Tecnologies i Drets Fonamentals (OP)

Dret dels Mercats Financers (OP)

Institucions Processals d'Execució i Cautela (OP)

Dret Penitenciari (OP)

Dret Tributari Internacional (OP)

Dret de la Prevenció de Riscos Laborals (OP)

Dret del Consum (OP)

Introducció a la Comptabilitat i a les Finances (OP)

Dret del Medi Ambient (OP)

Introducció a l'Administració d'Empreses (OP)

Consulteu l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://www.sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Informació proporcionada per: InfoCampus