Eixides professionals

08/01/2024 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Són nombroses les activitats professionals que es relacionen directament amb la interpretació i aplicació de l’ordenament jurídic, la qual cosa explica també el perquè de la potencial demanda d’aquest grau. Per això, no és estranya la fundada i estesa creença que la carrera de Dret és una de les que més eixides professionals ofereix. A continuació oferim una relació no exhaustiva dels àmbits de treball i on es desenvolupen:

- Exercici professional lliure: advocat o advocada, procurador o procuradora. L’accés a aquestes professions no es produeix directament amb el títol de grau, sinó que és obligatori cursar un màster i superar un examen nacional. Aquest sistema d'accés el regula la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, sobre l’accés a les professions d’advocat i procurador dels tribunals, modificada parcialment per la Llei 5/2012, de 6 de juliol,, i la Llei 15/2021, de 23 d’octubre, i desenvolupada pel Reial decret 775/2011, de 3 de juny, i el Reial decret 64/2023, de 8 de febrer. La Universitat Jaume I ofereix el màster universitari en Advocacia i Procura, en col·laboració amb els Il·lustres Col·legis d’Advocats i de Procuradors de Castelló.

Més informació sobre aquest màster a: http://www.uji.es/estudis/masters/advocacia/

-Assessoria jurídica mercantil, fiscal o laboral.

-Treballs de gestió en l'àmbit empresarial. Banca i assegurances.

-Docència i investigació universitària.

-Oposicions: jutge o jutgessa, fiscal, lletrat o lletrada de l’Administració de Justícia; notari o notària; registrador o registradora de la propietat i mercantil; membre de la carrera diplomàtica; secretaria, intervenció, tècnics i personal jurídic de l’administració local; cos jurídic militar; inspecció de treball; inspecció d’Hisenda; advocats i lletrats de les administracions públiques i dels òrgans constitucionals (advocacia de l’Estat, de les comunitats autònomes, o d’entitats locals, lletrats del Consell d’Estat i òrgans consultius autonòmics, lletrats del Tribunal de Comptes, etc.), i personal al servei dels organismes i institucions internacionals (Unió Europea, ONU, Consell d’Europa, UNESCO, etc.)

Informació proporcionada per: InfoCampus