Perfil d’ingrés

14/09/2018 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El perfil d’ingrés ha de respondre al d’una persona amb preocupació pels temes socials i amb el compromís d’aportar la seua contribució a la prevenció i solució de situacions i conflictes relacionats amb els àmbits propis de la criminologia i la seguretat.

A més, atès el caràcter multidisciplinari, no ha de constituir un obstacle per als estudis del grau en criminologia i seguretat l’opció triada en el batxillerat, tot i que resulta recomanable la relacionada amb les ciències socials, amb les quals presenta un major nivell de atingència, així com una sèrie d’habilitats en l’ús bàsic de les noves tecnologies, coneixements bàsics d’anglès i una correcta expressió oral i escrita.

Informació proporcionada per: InfoCampus