Treball de final de grau

18/03/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El treball de final de grau es realitza en el segon semestre de quart curs.

Per a poder matricular-se en aquesta assignatura l’estudiantat ha d’haver superat el 80 % de les assignatures de formació bàsica i obligatòria.

El treball de final de grau és un treball professional, tècnic i/o científic, integrador i potenciador dels coneixements adquirits, i que és imprescindible superar per a obtindre el títol de graduat o graduada.

Caldrà presentar un treball original i específic, teòric o empíric, sobre continguts estudiats en el grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport que desenvolupe un aspecte monogràfic dels continguts orientats al perfil elegit per l’alumnat.

En aquesta assignatura es cursen 3 crèdits ECTS en anglès i 3 crèdits ECTS en les llengües oficials de la Comunitat Valenciana. 
 

Informació proporcionada per: InfoCampus