Eixides professionals

10/11/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Les eixides professionals comprenen des dels múltiples perfils de la producció audiovisual dels nostres dies fins a les tasques pròpies de la comunicació en organitzacions d’altres sectors com ara el publicitari, el periodístic o el dels videojocs:

  • Disseny de productes i programes audiovisuals. Aquest àmbit de treball abasta la producció de cinema i de televisió, però també la producció de ràdio i de projectes transmèdia. Per a exercir aquestes tasques és imprescindible la formació rebuda en assignatures centrades tant en el guió com en l’anàlisi de productes i programes audiovisuals, així com de l’estudi d’oportunitats en el sempre canviant mercat audiovisual.
  • La direcció i realització de productes o programes audiovisuals. Els coneixements sobre la coordinació i les tasques de producció necessàries per a cada format (visual i/o sonor) i l’ús de les últimes tecnologies de realització disponibles en el LabCom de l’UJI aplanen el camí per al salt a un dels perfils més exigents de la realitat professional. 
  • Producció i gestió de productes i empreses audiovisuals. Diverses assignatures de cada curs se centren en les competències que aquesta eixida exigeix: la capacitat per a la supervisió de totes les fases del procés creatiu (des de la preproducció fins a la seua explotació) en combinació amb el coneixement i la destresa per a obtenir els recursos que fan viables els projectes.
  • Distribució i comercialització de productes audiovisuals. La capacitat d’elaborar plans de comunicació i màrqueting per a projectes audiovisuals de tota mena i el repte de mantenir el control de la distribució i explotació d’aquests exigeix una formació present en diverses assignatures del pla d’estudis.
  • La investigació, la docència o la crítica. A més d’adquirir fonaments sobre la història de l’audiovisual, sobre la crítica i sobre la investigació, el Treball de Final de Grau pot servir com a presa de contacte amb la investigació avançada en màster i en doctorat.

 

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Informació proporcionada per: InfoCampus