Treball de Final de Grau

24/07/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El pla d’estudis estableix, com a condicionant per a la matrícula del TFG, haver superat el 80% dels ECTS de l'obligatorietat (matèries de formació bàsica i obligatòries) sense considerar-ne les matèries de l’Estada en Pràctiques i el Projecte de Fi de Grau per al còmput d'aquest percentatge.

El Projecte de Final de Grau, consisteix en un exercici d'integració dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides. 

Consulta guia docent de l'assignatura

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

Informació proporcionada per: InfoCampus